Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі

Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 2004Зборнік: Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць : матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 18–19 лістапада 2004 г. / укл. А.У. Шумовіч, В.А. Шульчанка. — Полацк : НПГКМЗ, 2005. — 148 с.; іл.

Характарыстыка: У 1999 г. на базе Музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага, што ўваходзіць у склад Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, адбылася канферэнцыя, прысвечаная светапогляду, грамадска-палітычнай і літаратурнай дзейнасці Сімяона Полацкага. З таго часу канферэнцыя стала рэгулярнай і ладзіцца раз у 5 гадоў. У зборніку матэрыялаў другой канферэнцыі надрукаваны артыкулы І.А. Бортніка аб эвалюцыі падыходаў да праблемы рэлігійнай талеранцыі ў праваслаўнай сацыяльна-палітычнай думцы Рэчы Паспалітай канца XVI — першай паловы XVII ст., В.У. Галубовіча аб каранацыйным сойме 1633 г. і полацкай шляхце, Д.У. Дука аб шляхах пранікнення і распаўсюджвання культурна-стылістычных накірункаў у матэрыяльнай культуры насельніцтва Полацка XVI–XVII стст., А.А. Сушы аб уніяцкіх храмах і манастырах Полацка ў XVII ст., М.А. Тарасавай аб міжканфесійных адносінах на Магілёўшчыне ў XVI–XVIII стст., Н.Я. Трыфанавай аб дзейнасці мастакоў-беларусаў у Маскве, а таксама публікацыі шэрагу іншых навукоўцаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 1,1 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга знаходзіцца на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці да спампоўвання/Перейти к скачиванию.


Содержание:
Падсумаванне
Андриенко Л.О. Языковая личность Симеона Полоцкого
Бортнік І.А. Эвалюцыя падыходаў да праблемы талеранцыі ў праваслаўнай сацыяльна-палітычнай думцы Рэчы Паспалітай канца XVI — першай паловы XVII ст.
Віцязь С.П., Ізмайловіч Л.Р. Праблемы гістарыяграфіі жыцця і дзейнасці Сімяона Полацкага .
Галубовіч В.У. Каранацыйны сойм 1633 г. і полацкая шляхта
Диханова-Внуковская Л.А. Календарь как один из методов миссионерской деятельности Общества Иисуса на землях ВКЛ
Дук Д.У. Шляхі пранікнення і распаўсюджвання культурна-стылістычных накірункаў у матэрыяльнай культуры насельніцтва Полацка ад пачатку XVI да канца XVII ст.
Краско В.Д. Музей-бібліятэка Сімяона Полацкага: ад ідэі да рэальнага жыцця
Лазаренко О.Н. Переписка Лазаря Барановича и Симеона Полоцкого
Паўлавец Д.Д. Беларускія творы Сімяона Полацкага як люстэрка моўнай сітуацыі ў ВКЛ першай паловы XVII ст.
Пуреховская О.В. Поэтика прозаических текстов Симеона Полоцкого в контексте культурного многообразия эпохи славянского барокко 2-й половины XVII столетия: модель назидательного текста
Сидорович Л.Н. Литература как средство духовного воспитания
Суша А.А. Уніяцкія храмы і манастары Полацка ў XVII ст.
Тарасова М.А. К вопросу о межконфессиональных отношениях на Могилёвщине в XVI–XVIII вв.
Трифонова Н.Я. Деятельность художников-белорусов в Москве
Франчук В.Ю. Традиции древнерусской письменности в языке произведений Симеона Полоцкого
Шумовіч А.У. Выданні Сімяона Полацкага ў фондах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка
Звесткі аб аўтарах