Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002)

Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795 - 2002)Кніга: Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002) / З. Шыбека. — Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. — 490 с.; іл.

Анатацыя: Кніга Захара Шыбекі з'яўляецца аўтарскай версіяй сціслага сінтэтычнага выкладу гісторыі Беларусі ад канца XVIII ст. да 2002 года. Падзеі дзяржаўна-палітычнага і грамадскага жыцця краіны паказаны ў сувязі з агульнаеўрапейскім кантэкстам, асаблівая ўвага нададзеная тым аспектам беларускага мінулага, асвятленне якіх найбольш цярпела ад ідэалагічных установак старой гістарыяграфіі.

Фармат: Djvu.

Памер: 7,14 MB.

Заўвага: Кніга размешчана сайце pawet.net. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці/Перейти.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уводзіны
I. ПЕРЫЯД ПОЛЬСКАЙ ДАМІНАЦЫІ I ЛІТОЎСКА БЕЛАРУСКАГА РЭГІЯНАЛІЗМУ. 1795–1830
1. Усталяванне царскай улады 1795–1811
1.1. Першыя крокі новай адміністрацыі
1.2. Змены ў становішчы жыхароў Беларусі
2. Вайна 1812 года
2.1. Захоп Беларусі Напалеонам
2.2. Узнаўленне Вялікага Княства Літоўскага
2.3. «Уз’яднанне» з Расіяй
3. Паланізацыя ад імя рускага цара. 1813–1830
3.1. Урадавая палітыка
3.2. Школьная рэформа ў Беларусі
3.3. Вынікі рэформы
4. У пошуках лепшай долі. 1813–1830
4.1. Пасляваеннае сановішча гаспадаркі
4.2. Віленскія таварыствы і іх значэнне для Беларусі
4.3. Вайсковая апазіцыя
II. ПЕРЫЯД ПОЛЬСКА-РУСКАГА СУПРАЦЬСТАЯННЯ I БЕЛАРУСКАГА РАЗДАРОЖЖА. 1831–1863
5. Паўстанне 1831 года
5.1. Беларусь у планах палякаў і рускіх
5.2. Хада паўстання ў Беларусі і Літве
5.3. Вынікі польска-рускай вайны для Беларусі
6. Хваля мікалаеўскай русіфікацыі
6.1. Спробы ператварэыня Беларусі ў Паўночна-Заходні край
6.2. Сацыяльна-эканамічныя захады
6.3. Замена польскіх школаў рускімі
6.4. Антыцарскі рух пасля 1831 г.
7. У барацьбе за душы вернікаў
7.1. Аслабленне ўплыву каталіцызму
7.2. Узмацненне ўплыву праваслаўя
8. Эканоміка пасля паўвекавога панавання царызму
8.1. Дваранскае прадпрымальніцтва
8.2. Жыццё сялянаў
8.3. Неземляробчае насельніцтва. Некаторыя асаблівасці
9. Праявы беларускасці (да 60-х гадоў)
9.1. Культурная прастора
9.2. Ля вытокаў самапазнання
9.3. Беларускі «мацярык»
9.4. Элітарная культура
10. Ад рэформаў да паўстання. 1832–1862
10.1. Першыя палёгкі прыгонным
10.2. Сялянская рэформа 1861 г.
10.3. Рост незадаволенасці царызмам
10.4. Ліберальная і рэвалюцыйная апазіцыя
11. Паўстанне 1863 года
11.1. Падрыхтоўка да вырашальных бітваў
11.2. Далейшыя падзеі
III. ПЕРЫЯД УСТАЛЯВАННЯ РУСКАГА ДАМІНАВАННЯ I ЗАПАЧАТКАВАННЯ БЕЛАРУСКАГА РУХУ. 1863–1904
12. Дзевяты вал дэнацыяналізацыі
12.1. Кіраванне краем
12.2. Асвета
12.3. Ідэалагічнае забяспячэнне русіфікацыі і яе вынікі
13. Эканамічная інтэграцыя па-расійску
13.1. Аграрная каланізацыя
13.2. У складзе агульнарасійскага рынку
13.3. Вынікі эканамічнай інтэграцыі
14. Культура Беларусі. Праблема ўзаемаўздзеяння
14.1. Нечаканыя вынікі русіфікацыі
14.2. Захаванне роднай мовы
14.3. Адлюстраванне прываблівасці роднага краю
14.4. Культурныя асяродкі
15. Палітычная пераарыентацыя на Расію
15.1. Беларускае сялянства і расійскія народнікі
15.2. Першыя нацыянальныя праекты
15.3. Як марксізм пашыраўся ў Беларусі
15.4. Неанародніцтва. Абвастрэнне крызісу
IV. ПЕРЫЯД ПАСКОРАНАЙ МАДЭРНІЗАЦЫІ ІМПЕРЫІ I НАЦЫЯНАЛЬНАГА САМАСЦВЯРДЖЭННЯ БЕЛАРУСАЎ. 1905–1914
16. Беларусь у рэвалюцыі 1905–1907 гг.
16.1. Канец народнага цярпення
16.2. Рэвалюцыя на ўздыме
16.3. Ад барыкадаў да рэвалюцыйнага парламентарызму
16.4. Рэвалюцыя ў стане крызісу
17. У апошнім бляску царскай імперыі
17.1. Палітычны адказ на небяспеку развалу імперыі
17.2. Сталыпінская рэформа
17.3. Перамены ў вёсцы
17.4. Індустрыялізацыя
17.5. Развіццё гарадскога жыцця
18. Нашаніўскі перыяд духоўнага жыцця
18.1. Цяжкасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі
18.2. Фармаванне нацыянальнага ядра
18.3. Іншамоўная культурная спадчына. Некаторыя вынікі
V. ПЕРЫЯД ІМПЕРСКАГА КРЫЗІСУ I СТАНАЎЛЕННЯ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ. 1914–1920
19. Першая сусветная вайна ў Беларусі. Царскі перыяд
19.1. Пачатак вайны.Нямецкая акупацыя
19.2. Пад расійскім ваенным уціскам
19.3. Звяржэнне царызму
20.Барацьба за ўзнаўленне беларускай дзяржаўнасці (сакавік 1917 — люты 1918)
20.1. Першыя крокі
20.2. «Збіранне камянёў»
20.3. Галоўная перашкода
20.4. Усебеларускі з’езд
20.5. Бальшавіцкае бязладцзе
21. Абвяшчэнне БНР і яе існаванне пад нямецкай акупацыяй. 1918 год
21.1. Умовы ўзнікнення БНР
21.2. Вымушанае двоеўладцзе
21.3. Першы вопыт дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі
21.4. Няспраўджаныя надзеі
22. Стварэнне савецкай беларускай дзяржаўнасці
22.1. На шляху да савецкай суверэннасці
22.2. Абвяшчэнне БССР
23. Барацьба за непадзельнасць БНР ва ўмовах савецка-польскай вайны. 1919–1920
23.1. Міжнароднае становішча
23.2. Польская акупацыя БНР 1919–1920 гг.
23.3. Як Расія з Польшчай дзялілі Беларусь
23.4. Нацыянальна-вызваленчы рух 1920 г.
VI. ПЕРЫЯД РАЗ’ЯДНАНАСЦІ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ I ЎЗДЫМУ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛІЗМУ. 1921–1939
24. БССР у 20-х гадах
24.1. Адміністрацыйна-палітычныя змены
24.2. Эканамічны лібералізм
24.3. Асобая нацыянальна-культурная палітыка
24.4. Навукова-асветная і мастацкая дзейнасць
25. Заходняя Беларусь. 1921–1939
25.1. Паміж Польшчай і Літвой. 1921–1923
25.2. Замацаванне польскай улады. 1921–1924
25.3. Барацьба за ўз’яднанне з савецкай Беларуссю. 1925–1927
25.4. Пошук новых мадэляў нацыянальнага жыцця. 1928–1939
25.5. Эканамічнае становішча беларускага народа
26. Бальшавіцкі генацыд 30-х гадоў
26.1. Узмацненнене жорсткасці сталінскага рэжыму
26.2. Усталяванне эканамічнай залежнасці ад цэнтра
26.3. Запрыгоньванне сялянаў
26.4. «Культурная рэвалюцыя»
26.5. Сэнс і бессэнсоўнасць рэпрэсіяў
VII. ПЕРЫЯД ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ I НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ТРАГЕДЫІ. 1939–1945
27. Цана задзіночання беларускіх земляў. Верасень 1939 — чэрвень
27.1. Другая савецка-польская вайна
27.2. Інкарпарацыя Заходняй Беларусі ў бальшавіцкую дзяржаву
27.3. Лёс віленскіх беларусаў
27.4. Здабыткі і страты
28. Разгар нямецка-савецкай вайны. Чэрвень 1941 — верасень 1943
28.1. Замацаванне акупантаў (чэрвень — снежань 1941)
28.2. Перад выбарам (1942 — верасень 1943): супрацоўніцтва
28.3. Перад выбарам (1942 — верасень 1943): супраціўленне
29. У канцы нямецка-савецкай вайны. Верасень 1943 — май 1945
29.1. У чаканні Чырвонай Арміі (верасень 1943 — ліпень 1944)
29.2. Выгнанне немцаў, працяг вайны
VIII. ПЕРЫЯД ТАТАЛЬНАЙ САВЕЦКАЙ ДАМІНАЦЫІ I БЕЛАРУСКАГА РЭГІЯНАЛІЗМУ. 1945–1991
30. Апошнія восем год са Сталіным. 1945–1953
30.1. Рэха вайны
30.2. Узнаўленне таталітарызму
30.3. Таталітарная культура
30.4. Пераможцы пад калгасным прыгонам
30.5. Пасляваенная індустрыялізацыя і галеча
31. На маршы да перамогі камунізму. 1953–1964
31.1. Хрушчоўская «адліга»
31.2. Культурнае жыццё
31.3. Стан эканомікі
31.4. «Усё дзеля выгады чалавека, усё ў імя чалавека»
32. На павароце да «развітога сацыялізму». 1964–1985
32.1. Неасталінізм
32.2. Супярэчлівасці экапамічнага развіцця
32.3. «Нафтарублёвы» дабрабыт
32.1. Пашырэнне антыкамуністычнага руху
32.5. Іскры нацыянальнай культуры
32.6. Зберажэнне беларускасці
33. Разбурэннс бальшавіцкай сістэмы ўлады. 1985–1991
33.1. Апошыяя «перабудова» забракаванага сацыялізму
33.2. Арганізацыйнае афармленне беларускага руху
33.3. Ва ўмовах нарастання палітычнага крызісу
33.4. Абвяшчэнне незалежнай Рэспублікі Беларусь
IX. ПЕРЫЯД СТАНАЎЛЕННЯ ПАЛІТЫЧНАЙ НАЦЫІ
34. Рэспубліка Беларусь парламенцкая. 1991–1994
34.1. Грамадска-палітычнае жыццё на этапе кампрамісаў
34.2. Грамадска-палітычнае жыццё на этапе канфрантацыі
34.3. Эканамічнае бязладдзе
34.4. Посттаталітарная культура
34.5. Вяртанне беларусаў замежжа
35. Рэспубліка Беларусь прэзідэнцкая. 1994–2002
35.1. Усталяванне новай сістэмы кіравання
35.2. Эканоміка
35.3. Кіраванне грамадска-палітьганым жыццём
35.4. Беларуская нацыя і культура
35.5. Міжнароднае становішча Беларусі
35.6. Дзейнасць апазіцыі
36. Праблемы станаўлення сучаснай беларускай нацыі (замест заключэння)
36.1. Неразвязаныя вузлы беларускай нацыі
36.2. Беларусь — вядомая і невядомая
Карты
Бібліяграфія
Паказальнік імёнаў
Паказальнік геаграфічных назваў