Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг.

Гісторыя Беларусі У 6 т. Т. 5 Беларусь у 1917 – 1945 гг.Кніга: Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]; Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Экаперспектыва, 2006. — 613 с.; іл.

Характарыстыка: найноўшае абагульняючае акадэмічнае выданне па гісторыі Беларусі.

Анатацыя: У пятым томе шасцітомніка «Гісторыя Беларусі» адлюстравана гісторыя беларускага народа на працягу 1917–1945 гг., яго сацыяльна-эканамічнае, грамадска-палітычнае, культурнае развіццё ва ўмовах БССР і Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, у часы другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 63,2 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уводзіны
Гістарыяграфія
Крыніцы
РАЗДЗЕЛ 1. ПРАЦЯГ РЭВАЛЮЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ
Глава 1. Кастрычніцкі этап рэвалюцыі
1. Пачатак рэвалюцыі
2. Рэвалюцыйныя пераўтварэнні
3. Першыя ўскладненні на шляху рэвалюцыі
Глава 2. Беларусь у час замежнай ваеннай інтэрвенцыі і грамадзянскай вайны
1. Германская інтэрвенцыя
2. Інтэрвенцыя Польшчы
3. Беларусь у польска-савецкай вайне
4. Падзеі Грамадзянскай вайны ў Беларусі
Глава 3. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва
1. Нацыянальны рух. Усебеларускі з’езд і яго разгон
2. Абвяшчэнне БНР
3. Утварэнне БССР
4. Знешнепалітычная дзейнасць
5. Рыжскі мір і падзел Беларусі
Глава 4. Уздзеянне рэвалюцыйных падзей на жыццё народа
1. Матэрыяльнае становішча. быт
2. Культура
3. Рэвалюцыйная хваля беларускай эміграцыі
РАЗДЗЕЛ 2. БЕЛАРУСКАЯ ССР У АБСТАВІНАХ ВЫБАРУ ШЛЯХУ РАЗВІЦЦЯ
Глава 1. Пераход ад вайны да міру. Аднаўленне гаспадаркі
1. Вынікі рэвалюцый і войнаў для Беларусі. Увядзенне НЭПа
2. Стан і шляхі развіцця сельскай гаспадаркі. Роля кааперацыі
3. Аднаўленне прамысловасці і транспарту. Уступленне на шлях індустрыялізацыі
Глава 2. Змены ў становішчы народа
1. Умовы жыцця насельніцтва
2. Старое і новае ў быце
Глава 3. Грамадска-палітычнае жыццё
1. На шляху да нацыянальнага аб’яднання
2. Усталяванне аднапартыйнасці і яе ўздзеянне на грамадска-палітычнае жыццё
3. Становішча саветаў і грамадскіх арганізацый
4. Знешнепалітычная дзейнасць і міжнародныя кантакты
Глава 4. Нацыянальна-культурнае развіццё
1. Беларусізацыя як галоўнае звяно дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі
2. Развіццё адукацыі і культуры
3. Літаратура і мастацтва. Друк
4. Барацьба з рэлігіяй
РАЗДЗЕЛ 3. САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ ТАТАЛІТАРНАЙ СІСТЭМЫ
Глава 1. Укараненне адміністрацыйна-камандных метадаў у эканоміку
1. Пераход да адміністравання ў эканамічным жыцці
2. Правядзенне індустрыялізацыі
3. Адміністрацыйна-камандны шлях калектывізацыі
Глава 2. Сацыяльная трансфармацыя грамадства
1. Змены ў структуры насельніцтва БССР
2. Жыццё народа
Глава 3. Культура
1. Развіццё асветы. Навука
2. Становішча культуры
3. Дэнацыяналізацыя культурнага жыцця
4. Разгром рэлігійных арганізацый
Глава 4. Нарастанне таталітарнага праўлення ў грамадскім жыцці
1. Усталяванне дыктатуры партыі
2. Паказныя бакі жыцця. Стварэнне ў грамадстве абставін падазронасці і страху
3. Масавыя рэпрэсіі
РАЗДЗЕЛ 4. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ
Глава 1. Эканамічнае і сацыяльна-палітычнае становішча народа
1. Стан эканомікі
2. Узровень жыцця народа. Сацыяльныя працэсы
3. Палітычнае бяспраўе, нацыянальны прыгнёт
Глава 2. Змаганне за нацыянальнае і сацыяльнае вызваленне
1. Нацыянальна-вызваленчы рух у 1921–1924 гг.
2. Уздым нацыяльна-вызваленчага руху ў 1925–1929 гг.
3. Абарона нацыянальных і сацыяльных інтарэсаў у час сусветнага эканамічнага крызісу 1929–1933 гг.
4. Заходнебеларускі рух ва ўмовах нарастання пагрозы вайны (1934–1939 гг.)
Глава 3. Духоўнае жыццё ва ўмовах паланізацыі
1. Стан асветы і культуры
2. Рэлігійнае жыццё
РАЗДЗЕЛ 5. БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ І ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВОЙНАХ
Глава 1. Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР
1. Пачатак другой сусветнай вайны і аб’яднанне беларускага народа
2. Палітычныя, эканамічныя, сацыяльна-культурныя пераўтварэнні на савецкай аснове
3. Арышты і дэпартацыі сярод насельніцтва
4. БССР напярэдадні нямецка-фашысцкай агрэсіі
Глава 2. У полымі Вялікай Айчыннай вайны
1. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі
2. Акупацыйны рэжым
3. Антыфашысцкая барацьба ў Беларусі
4. Калабарацыянізм
5. Жыццё насельніцтва ў гады акупацыі
6. Вызваленне
Глава 3. Удзел насельніцтва Беларусі ў набліжэнні перамогі за межамі Бацькаўшчыны
1. На франтах Вялікай Айчыннай вайны
2. У савецкім тыле
3. У еўрапейскім антыфашысцкім руху і арміях саюзных дзяржаў
4. Беларуская дыяспара ў гады другой сусветнай вайны
Заключэнне
Бібліяграфія
Храналогія
Паказальнік імёнаў
Геаграфічны паказальнік