Чараўко В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.)

Чараўко В.У. Праблема датавання пахаванняў на могільніку БіруліАртыкул: Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.) / В.У. Чараўко // Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т. А. Джумантаева, І. П. Воднева, С. В. Нікалаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2012. — С. 356–362.

Анатацыя: У 2011 г. археалагічны атрад Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта праводзіў даследаванні на тэрыторыі курганна-жальнічнага могільніка каля в. Бірулі Докшыцкага раёна. Могільнік пачаў існаванне ў Х ст. і ўяўляе сабой комплекс розначасовых пахаванняў. Курганныя пахаванні могільніка на працягу шэрага гадоў вывучаюцца А.В. Вайцяховічам. Прадметам нашага даследавання сталі грунтовыя магілы, пазначаныя каменнымі канструкцыямі. Было даследавана пяць пахаванняў. Адно з іх утрымлівала інвентар — завушніцы ў выглядзе кола з трыма стрыжнямі. Завушніцы датуюцца XIV — пачаткам XVI ст.

Аннотация: Черевко, В.В. Проблема датировки позднесредневековых грунтовых погребений на курганно-жальничном могильнике возле д. Бирули Докшицкого района (по материалам исследований 2011 г.). В 2011 г. археологический отряд Полоцкого государственного университета проводил исследования на территории курганно-жальничного могильника возле д. Бирули Докшицкого района. Могильник начал существование в Х в. и представляет собой комплекс разновременных погребений. Курганные погребения могильника в течение ряда лет изучаются А. В. Войтеховичем. Предметом нашего исследования стали грунтовые могилы, обозначенные каменными конструкциями. Было исследовано пять погребений. Одно из них содержало инвентарь — серьги в виде кольца с тремя стержнями. Серьги датируются XIV — началом XVI в.

Фармат: Pdf.

Памер: 295 КB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.