Чараўко В.У. Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі Беларусі

Чараўко В.У. Два залатыя вякі Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі БеларусіАртыкул: Чараўко, В.У. Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі Беларусі / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2007. – С. 27-29.

Характарыстыка: Адзін з маіх студэнцкіх артыкулаў.

Анатацыя: У артыкуле параўноваецца рэлігійная палітыка Вялікага княства Літоўскага на працягу двух перыядаў, якія былі вызначаны М. Гусоўскім і Ф. Еўлашоўскім у якасці «залатога века» ВКЛ. Зроблена выснова аб тым, што ў першым выпадку няўдачы ў рэлігійнай сферы кампенсаваліся поспехамі ў іншых галінах, у другім выпадку сітуацыя была адваротнай.

Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага для краіны азначалі перыяд яе ўзвышэння, уздыму, росквіту. У першым выпадку маецца на ўвазе палітычны, вайсковы, у другім – рэлігійны, культурны аспект. Абодва «залатыя вякі» адрозніваюцца паводле падыходаў да царкоўна-канфесійных спраў. Падчас першага «залатога веку» рэлігійная палітыка ў цэлым не дасягнула сваіх мэт (кансалідацыі грамадства і ліквідацыі ўплыву на яго з-за мяжы), аднак гэта кампенсавалася значнымі поспехамі ў іншых галінах дзейнасці дзяржавы. Падчас другога «залатога веку» сітуацыя была супрацьлеглай. Кансалідацыя грамадства на грунце талерантнасці давала вялікі плён і кампенсавала магчымыя пралікі ў іншых сферах.

Фармат: Pdf.

Памер: 965 КB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.