Чараўко В.У. Эвалюцыя рэлігійнай палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII — пачатку XV стагоддзя

Чараўко В.У. Эвалюцыя рэлігійнай палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII — пачатку XV стагоддзяАртыкул: Чараўко В.У. Эвалюцыя рэлігійнай палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII — пачатку XV стагоддзя / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 14. Юридические науки. — Новополоцк, 2006. — С. 22-24.

Характарыстыка: Адзін са студэнцкіх артыкулаў.

Анатацыя: Прааналізавана рэлігійная гісторыя ВКЛ з сярэдзіны XIII да пачатку XV ст. Зроблена выснова аб тым, што складванне дзвюх мадэляў рэлігійных адносін — верацярпімай і уніфікуючай — адбывалася ў гэты перыяд.

У сярэдзіне XIII – першай палове XIV ст. у ВКЛ складваецца верацярпімая мадэль узаемаадносін дзяржавы і розных рэлігійных плыняў, калі ўлада спрыяла мірнаму суіснаванню канфесій для прадухілення палярызацыі грамадства. У канцы XIV — пачатку XV ст. акрэсліваецца альтэрнатыўная уніфікуючая мадэль — пануючая эліта імкнулася забяспечыць прыярытэт адной канфесіі над іншымі для ўзмацнення ўласнай сацыяльнай базы. Выбар на карысць адной ці другой мадэлі рабіўся з улікам унутры- і знешнепалітычнай сітуацыі.

Фармат: Pdf.

Памер: 675 КB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.