Віцебскія старажытнасці[-2009]: матэрыялы навуковай канферэнцыі

Віцебскія старажытнасці 2009Зборнік: Віцебскія старажытнасці[-2009] : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А.Р. Брадоўскага, 22–23 кастрычніка 2009 г., Віцебск / рэдкал. Г.У. Савіцкі [і інш.]. — Мінск : Медысонт, 2010. — 320 с.

Характарыстыка: У 2009 г. у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбылася канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці», прысвечаная 50-годдзю знаходкі ў Віцебску берасцяной граматы і 150-годдзю з дня нараджэння першага дырэктара музея А.Р. Брадоўскага. З таго часу канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці» праводзіцца штогадова. У ёй бяруць удзел музейныя работнікі, гісторыкі, археолагі, этнографы, краязнаўцы з Беларусі і суседніх краін. У зборнік першай канферэнцыі уключаны даклады і паведамленні, якія прагучалі ў 2009 г. Сярод апублікаваных матэрыялаў — артыкулы В.М. Ляўко аб друцкіх курганных магільніках, А.В. Вайцяховіча аб пахавальным абрадзе кургана з масавымі пахаваннямі ў Друцку, П.М. Кенькі аб рэчавым комплексе кургана згаданага кургана, М.А. Плавінскага аб рэканструкцыі сістэмы рассялення старажытнарускага часу ў Браслаўскім Паазер’і, Д.У. Дука аб Крыўцовым пасадзе ў сацыятапаграфічнай структуры Полацка ХІ–XVIII стст. і шэрагу іншых даследчыкаў.

Крыніца: Афіцыйны сайт Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Фармат: Pdf.

Памер: 3,7 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.


Змест:
Левко О.Н. Друцкие курганные могильники. Историко-культурный анализ
Войтехович А.В. Погребальный обряд кургана c массовым захоронением в агр. Друцк (предварительные итоги изучения)
Кенько П.М. Вещевой комплекс кургана с массовыми захоронениями жителей Друцка
Плавінскі М.А. Да рэканструкцыі сістэмы рассялення старажытнарускага часу ў Браслаўскім Паазер’і
Дук Д.У. Крыўцоў пасад у сацыятапаграфічнай структуры Полацка ХІ–XVIII стст.
Клімаў М.В. Новыя звесткі аб гісторыі Запалоцкага пасада г. Полацка (па выніках раскопак 2008 г.)
Коц А.Л. Гарадзішчы міжрэчча Дзісны і Ушачы: гістарычна-параўнаўчы аналіз
Коваленко Д.А. Боевой кинжал из Копыси
Калядзінскі Л.У. Італьянская маёліка XVI ст. з раскопак Верхняга замка Віцебска: новыя падыходы ў вывучэнні артэфакта
Колединский Л.В., Бубенько Т.С., Хмельницкая Л.В. Витебск времен Огинских (XVII в.)
Белоусов А.Р. Изменение древнего рельефа и застройки территории Замкового ручья и прилегающей территории
Шарковская Н.Ю. Случайные находки археологического собрания ВОКМ (послевоенные поступления)
Почобут Н.А. Археологическое музейное дело в БССР (1945 — начало 1970-х гг.)
Юрчак Дз.В. Развіццё мытнай справы і заканадаўства на беларускіх землях ХІІІ — першай палове ХVІ ст.
Кушнярэвіч А.М. Фартыфікацыйны феномен віцебскага Верхняга замка
Урублеўскі В.В., Яцкевіч З.Л. Віцебскі магістрат у канцы ХVІ–ХVІІІ ст.
Яцкевіч З.Л. Кнігі прывілеяў як крыніца па гісторыі гарадоў ВКЛ
Бабкова В.У. «Тэстаменты, дэстаменты, духоўніцы»: акты апошняй волі шляхты Віцебскага ваяводства канца XVI ст. (па матэрыялах актавых кніг віцебскага земскага суда Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі за 1594–1598 гг.)
Грыб А.В. Дзісна 40-х гадоў XVIII ст. праз прызму мяшчанскіх тэстаментаў
Скварчэўскі Д.В. Астранамічныя з’явы ва ўспрыманні жыхароў віцебска XVIII ст.
Кобринец В.А. Два «чистых» русских клада 2000 г. из г. Орши
Колабава І.Н. Апісанне ўласцівасцяў фальшывых крэдытных білетаў у справах фонда канцэлярыі віцебскага грамадзянскага губернатара (1840-я — 1850-я гг.)
Веревочникова Г.К. Памятник военной архитектуры XIX в. — Даугавпилсская (Динабургская) крепость. История и современность
Якубовiч I.Ф. Побыт Вiцебшчыны па творы І. Ходзькi «Успамiны квестара»
Карпович О.В. О движущих силах восстания 1863 г. в Витебской губернии
Нароўская А.М. Прадметы інтэр’ера традыцыйнага жылля беларусаў у абрадах жыхароў Віцебскай губерні
Трифонова Н.Я. Троицкая церковь Маркова монастыря и её росписи
Вакар Л.У. Помнікі царкоўнай даўніны Віцебшчыны як узоры мастацтва прымітыва
Смыкоўская І.І. Пеўчы зборнік з віцебскага Свята-Троіцкага Маркава манастыра: праблема атрыбуцыі
Пивовар Н.В. К истории церкви воздвиженья креста господня в п. Лужесно
Церашкова К.С. Страчаныя помнікі: мемарыял удзельніку вайны 1812 г. Аляксею Пятровічу Мелісіна ў былой царкве в. Пугляі
Шишанов В.А. Штрихи к биографии А.Р. Бродовского
Ануфриева О.В. Часы из собрания А.Р. Бродовского
Соловьева С.В. Предметы еврейского костюма из коллекции А.Р. Бродовского
Акуневич О.И. Художественные произведения в коллекции А.Р. Бродовского
Кучеренко В.Н. Фотография А.П. Сапунова из семейного архива Н.И. и Н.В. Дорофеенко
Шишанов В.А. К истории экземпляра Статута ВКЛ 1588 г. из библиотеки А.П. Сапунова
Петухов Ю.С. К вопросу об истории документального комплекса органов городского управления Витебска конца XVIII — начала XX в.
Марчик Т.П. Издания и документы конца ХІХ и первой половины ХХ века из фондов музея «История образования в Витебском регионе»
Бамбешка І.І. Дзейнасць Віцебскага акруговага таварыства краязнаўства па вывучэнні і ахове гісторыка-культурнай спадчыны ў 1920-я гг.
Латушкова Ю.П. Некоторые аспекты экономической жизни городов Витебщины в 1917–1920 гг. (по материалам прессы и дневника Иосифа Голубева)
Воднева І.П. Полацкі краязнаўца Іван Пятровіч Дэйніс
Жук Н.В. Семен Бресский — педагог, художник, первый заведующий краеведческим музеем в Полоцке
Сергеенко Н.О. Лубовский Иван Прокофьевич, основатель Полоцкого краеведческого товарищества
Цітоў А.К. Некалькі слоў пра герб Віцебскай вобласці
Звесткі пра аўтараў