Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1977 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса была створана ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, дакладных і медыцынскіх навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.У. Багамольнікава пра пахавальны абрад радзімічаў і С.В. Барыса пра класіфікацыю вясельнай паэзіі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

ЭКАНОМІКА
Кастрамічова Э.В. Удасканальванне матэрыяльна-тэхнічнай базы навукі
Лайкоўская В.І. Укараненне дасягненняў навукова-тэхнічнага прагрэсу на новабудоўлях БССР у гады восьмай пяцігодкі
Сарока К.І. Аб эфектыўнасці аховы здароўя

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ
Паўлаў А.І. Сацыяльныя праблемы разумовай працы ў сельскагаспадарчай вытворчасці
Савеня А.Б. Гуманістычны вобраз навукі і праблема сацыяльнага кантролю развіцця навукі і тэхнікі
Алпеева Т.М. Пытанні тэорыя «сацыяльнай мабільнасці» ў сацыялогіі П.А. Сарокіна

ГІСТОРЫЯ
Сарокін А.М. Аб сацыялістычным спаборніцтве ў саўгасах БССР (1933–1941 гг.)
Васілеўская Н.У. Грамадска-палітычная дзейнасць тэхнічнай інтэлігенцыі Беларусі ў 1921–1932 гг.
Пятруннікаў А.Е. Удзел Дзімітраўскага камсамола ў зараджэнні і станаўленні руху за камуністычную працу ў Балгарыі (1959–1965 гг.)
Багамольнікаў У.У. Пахавальны абрад радзімічаў

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Клімуць Я.І. Якуб Колас і Міхаіл Ісакоўскі. (Да пытання літаратурных узаемасувязей)
Верабей А.Л. Пераклады твораў М. Танка на польскую мову

МОВАЗНАЎСТВА
Шумская І.А. Інфінітыўныя сказы ў сучаснай беларускай мове

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА
Барыс С.В. Класіфікацыя вясельнай паэзіі

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Самускевіч А.В., Петушкова Е.В. Даследаванне па метадалогіі навуковага пазнання
Багданава Т., Баброўскі В. Праблемы прыкладной сацыялогіі
Калінін Ю.В. Выхаваўчая роля савецкага крымінальнага права