Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1975. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1975 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1975. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, этнаграфіі, мастацтвазнаўству і іншых галінах беларускай гуманітарыстыкі. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадских, дакладных, прыкладных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1975 г. з матэрыялаў этнаграфічнай і гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Я.М. Сахуты пра гісторыю мастацкага аздаблення беларускай народнай мэблі, Л.І. Дубінінай пра ролю паўпрэдства БССР у ажыццяўленні федэратыўных адносін паміж БССР і РСФСР у 1921–1922 гг., К.М. Пятухова пра падпольную барацьбу ў канцэнтрацыйным лагеры Асвенцым, А.А. Філімонава пра працоўны подзвіг беларускага народа ў пасляваенныя гады, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Філімонаў А.А. Працоўны подзвіг беларускага народа ў пасляваенныя гады
Паўлаў У.П. Масава-палітычная работа Віцебскай абласной партыйнай арганізацыі сярод насельніцтва вобласці ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны
Петухоў К.М. Антыфашысцкая падпольная барацьба ў канцэнтрацыйным лагеры Асвенцым у гады другой сусветнай вайны
Хахлоў А.Г. З гісторыі дзейнасці КПБ у барацьбе з контррэвалюцыяй ў 1921 г.
Гапеенка Г.В. Некаторыя асаблівасці сацыялістычнага пераўтварэння сельскай гаспадаркі Беларускай ССР
Сторажаў М.В. Удасканаленне прававых форм арганізацыі вытворчасці і працы ў калгасах ва ўмовах інтэнсіфікацыі і спецыялізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці
Дубініна Л.І. Роля паўпрэдства БССР у ажыццяўленні федэратыўных адносін паміж БССР і РСФСР (1921–1922 гг.)
Морава А.П. Цана ў святле логіка-гістарычнага аналізу вытворчасці
Саламаціна Т.М. Некаторыя метады аналізу выдаткаў абарачэння для вызначэння грамадска неабходнага ўзроўню затрат у гандлі
Чаркесаў М.М. Некаторыя пытанні выкарыстання вытворчых магутнасцей і асноўных фондаў (па матэрыялах паліграфічнай прамысловасці БССР)
Гурская А.С. Свабодны верш і сучасная беларуская паэзія
Чарнушэвіч А.В. Пытанні прапаганды дакументальнага і навукова-папулярнага кіно
Сахута Я.М. Да гісторыі мастацкага аздаблення беларускай народнай мэблі
Ханін М.Я. Да пытання аб семантычнай класіфікацыі ўдакладняючых членаў сказа (на матэрыяле рускай і беларускай моў)
Кушнярова Л.Ф. Аб суадноснасці абрэвіятур са словазлучэннямі

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Бліхардж Р.І., Молакаў С.А., Паноў Б.С. Актуальныя праблемы метадалогіі навуковага пазнання
Дудзіч З.З. Даследаванне працэсу фарміравання работніка матэрыяльнай вытворчасці
Сяржынскі І.І., Кудашоў В.І. Эфектыўнасць набыцця ліцэнзій
Чапко В.В., Карпачоў А.М. Новае даследаванне па аграрнай гісторыі
Крамко І.І. Нашы даўнія меры

ХРОНІКА
Цягака Л.І. Сімпозіум «Суадносіны біялагічнага і сацыяльнага ў развіцці чалавека»