Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1974. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1974 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1974. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, філасофіі, мастацтвазнаўству, мовазнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадских, прыродазнаўчых, дакладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1974 г. з матэрыялаў гістарычнай і філасофскай тэматыкі змешчаны артыкулы В.П. Масленікавай па гісторыі музычнай культуры Беларусі, Н.К. Дзягіль пра супрацоўніцтва Беларусі і Югаславіі ў галіне літаратуры і мастацтва ў 1956–1970 гг., І.С. Ціхановіча з крытыкай філасофскіх канцэпцый Эрыха Фрома, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Барысевіч М.А. Акадэмія навук СССР і развіццё навукі ў Беларусі
Буслаў К.П. Акадэмія навук СССР і развіццё грамадскіх навук у Беларусі
Ціхановіч І.С. Яшчэ адзін «трэці шлях»? (Да крытыкі утапічных канцэпцый Э. Фрома)
Шастакова Т.Л. Інтэрнацыянальныя сувязі беларускага народа з працоўнымі зарубежных краін (1933–1939)
Дзягіль Н.К. Супрацоўніцтва Беларусі і Югаславіі ў галіне літаратуры і мастацтва (1956–1970)
Польскі С.А. Урбанізацыя сяла і некаторыя пытанні сацыяльна-тэрытарыяльнай мабільнасці насельніцтва Беларускай ССР
Міхайлаў Д.М. Адаптацыя сістэмы кіравання прадпрыемствам
Канончык Л.А. Уплыў тэрмінаў службы на тэхніка-эканамічныя паказчыкі работы пасажырскага транспарту
Параскевіч Г.В. Асабовыя ўласрныя імёны ў беларускіх бытавых прыказках
Міхневіч А.Я. З праблематыкі семантыка-сінтаксічных катэгорый (Старонкі гісторыі пытання)
Рабенка В.В. Сродкі выражэння прычыннасці ў беларускай і нямецкай мовах
Шамякіна Т.І. Некаторыя асаблівасці стылю І. Пташнікава
Масленікава В.П. З гісторыі музычнай культуры Беларусі
Янголь А.У. Аб класіфікацыі беларускіх прыказак і прымавак

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Патаенка К.Л., Савасцюк А.І., Агіевіч У.У. Казімір Паўлавіч Буслаў (Да 60-годдзя з дня нараджэння)

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Жураўскі А.І. Новае асвятленне гісторыі ўсходнеславянскіх моў
Салівон І.І. Антрапалагічныя матэрыялы як адна з крыніц вывучэння этнагенезу славян
Дулеба Г.І. Беларускае народнае жыллё

ХРОНІКА
Янкоўскі В.І. Юбілейная сесія Акадэміі навук БССР, прысвечаная 250-годдзю ўтварэння АН СССР