Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1973 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, этнаграфіі, археалогіі, мовазнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўтварылася ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыродазнаўчых, фізіка-матэматычных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе змяшчаліся афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што асабліва характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1973 г. друкуюцца артыкулы Ю.Г. Сяргеенка пра хатняе ткацтва ў Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст., П.А. Селіванава пра гісторыю фарміравання часцей і падраздзяленняў Чырвонай Арміі ў Беларусі ў 1919 г., В.П. Галубовіча пра беларуска-венгерскае супрацоўніцтва ў галіне літаратуры і мастацтва ў 1960–1970 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Ігнаценка І.М. У.І. Ленін — арганізатар і стваральнік партыі новага тыпу
Піўцайкін Г.І. Адносіны паміж класамі ва ўмовах развітога сацыялізма і пераадолення адрозненняў паміж імі
Міксюк Б.С. Да пытання станаўлення нацыянальнага адзінства ў Рэспубліцы Конга
Калінін Ю.В. Крымінальна-прававая барацьба з прафсаюзным і забастовачным рухам у капіталістычных краінах
Фірстаў М.А. Рост сеткі і ўмацаванне матэрыяльнай базы культасветустаноў БССР у гады восьмай пяцігодкі (1966–1970)
Селіванаў П.А. З гісторыі фарміравання часцей і падраздзяленняў Чырвонай Арміі ў Беларусі ў 1919 г.
Хахлоў А.Г. З гісторыі барацьбы з бандытызмам у першыя гады Савецкай улады ў Беларусі
Галубовіч В.П. Беларуска-венгерскае супрацоўніцтва ў галіне літаратуры і мастацтва (1960–1970 гг.)
Антоненка В.У. Сутнасць абмену як фазы сацыялістычнага ўзнаўлення
Глухаў Я.В. Метадычныя заданні ўліку затрат на паліва ў задачах аптымальнага размяшчэння вытворчасці
Шашкова Л.Б. Параўнальны аналіз структуры рускай і англійскай тэрміналогій цепла- і масаабмену
Вардамацкі Л.М. Акцэнтуацыя адной з груп агульнаўсходнеславянскіх назоўнікаў
Ампілаў У.А. Да пытання аб прыродзе нарысавай творчасці
Сяргеенка Ю.Г. Хатняе ткацтва ў Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Буслаў К.П., Бароўскі М.І. Даследаванне праблем марксісцка-ленінскай этыкі
Сітнікаў А.С. Эканоміка асваення новай прадукцыі
Цягака Л.І. Яшчэ раз аб чалавеку і грамадстве

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Абмеркаванне першага тома «Гісторыі БССР»
Агіевіч У.У. Да 70-годдзя ІІ з’езда РСДРП