Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1973 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, матэматычных, прыродазнаўчых навуках друкаваліся пад адной вокладкай. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1973 г. друкуюцца артыкулы Т.Н. Каробушкінай пра археолага Васіля Радзівонавіча Тарасенку, А.Е. Пятруннікава пра удзел камсамола Балгарыі ў дзейнасці Айчыннага фронта, Г.Г. Сяргеевай пра беларуска-балгарскае навуковае супрацоўніцтва ў 1960–1970 гг., З.С. Пазняка пра грамадскія ідэалы і эстэтычныя прынцыпы Ігната Буйніцкага, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Маргунскі С.П., Кудзінаў У.А., Кучынскі У.А. Канстытуцыйнае права — вядучая галіна савецкага права
Марціновіч І.І. Утварэнне адвакатуры ў БССР
Вельцман В.Н. У.І. Ленін аб прыродзе ідэалізма і некаторыя метадалагічныя пытанні развіцця сучаснай філасофскай думкі
Аўчарэнка У.І. Праблема асобы ў псіхааналізе З. Фрэйда
Немкевіч У.А. Дзейнасць КПБ па далейшаму развіццю тэхнічнай творчасці работнікаў прамысловасці
Сяргеева Г.Г. Беларуска-балгарскае навуковае супрацоўніцтва (1960–1970 гг.)
Пятруннікаў А.Е. Удзел камсамола Балгарыі ў дзейнасці Айчыннага фронта
Пазняк У.І. Пытанні пабудовы аптымальнай вытворчай праграмы машынабудаўнічага прадпрыемства з адзінкавым і дробнасерыйным характарам вытворчасці
Федаровіч Р.С. Развіццё прамысловасці будаўнічых матэрыялаў у перыяд 1951–1960 гг.
Астроўская Н.М. Сістэма паказчыкаў эканамічнай эфектыўнасці прадпрыемстваў садавінна-гародоніннай прамысловасці
Слабажанін У.П. Эканамічныя прынцыпы вызначэння перыяда працоўнай дзейнасці работнікаў сацыялістычнай вытворчасці для вылічэння пенсій
Нешытой В.У. Некаторыя законы размеркавання слоў
Чэрапанава Я.А. Да пытання беларуска-ўкраінскіх лексічных сувязей (На матэрыяле мясцовай геаграфічнай тэрміналогіі)
Пазняк З.С. Грамадзянскія ідэалы і эстэтычныя прынцыпы І. Буйніцкага

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Марцінкевіч Ф.С. Мікалай Іванавіч Вядута (Да 60-годдзя з дня нараджэння)
Каробушкіна Т.Н. Васіль Радзівонавіч Тарасенка

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Горбач У.І. Дыялектыка станаўлення камунізма і сацыяльная адказнасць чалавека
Жураўскі А.І. Новая кніга аб словазлучэннях беларускай мовы

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Трыумф ленінскай нацыянальнай палітыкі
Янкоўскі У. Агульны сход Акадэміі навук БССР