Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, прыродазнаўчых, фізіка-матэматычных навуках друкаваліся ў адным нумары. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. друкуюцца артыкулы В.А. Палуяна пра Інбелкульт і станаўленне беларускай савецкай навукі, М.С. Сташкевіча пра ідэйную барацьбу на культурным фронце ў Беларусі ў 1918–1920 гг., Я.І. Бараноўскага пра нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва БССР у 1921–1925 гг., М.І. Злотніка аб дзейнасці органаў Цэнтральнай кантрольнай камісіі — Рабоча-сялянскай інспекцыі БССР у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Ігнаценка І.М. У.І. Ленін — арганізатар СССР
Марцінкевіч Ф.С. Эканамічнае развіццё Беларусі ў саставе Саюза ССР
Маргунскі С.П. Беларусь — раўнапраўны саюзнік вялікай сацыялістычнай федэрацыі
Жураўскі А.І., Мартынаў В.У. Дасягненні беларускага мовазнаўства за 50-гадовы перыяд існавання СССР
Лецка Я.Р. Роўная сярод роўных (Беларуская савецкая літаратура да 50-годдзя СССР)
Броўка Ю.П. Значэнне Дагавора аб утварэнні СССР для развіцця міжнароднай правасуб’ектнасці Беларускай ССР
Камунараў С.М. Сацыялістычны інтэрнацыяналізм як элемент грамадскай свядомасці
Злотнік М.І. Дзейнасць органаў ЦКК — РСІ БССР у гаспадарчым і культурным будаўніцтве ў перыяд пабудовы эканамічнага фундамента сацыялізма
Палуян В.А. Інстытут беларускай культуры і станаўленне беларускай савецкай навукі
Сташкевіч М.С. Ідэйная барацьба на культурным фронце ў першыя гады Савецкай улады ў Беларусі (1918–1920 гг.)
Бараноўскі Я.І. З гісторыі ажыццяўлення ленінскіх прынцыпаў у нацыянальна-дзяржаўным будаўніцтве БССР (1921–1925 гг.)

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Марчанка І.Я., Філімонаў А.А. Іван Сяргеевіч Краўчанка (Да 70-годдзя з дня нараджэння)
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці Акадэміі навук БССР», серыя грамадскіх навук, за 1972 г.