Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, філасофіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і ншых гуманітарных дысцыплінах. Спецыялізаваная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, дакладных, фізіка-матэматычных навуках выходзілі ў адным выпуску. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.М. Салавей пра беларускія гістарычныя балады, А.Ф. Кавалёва па гісторыі мастацкага канструявання сродкаў транспарту ў Беларусі, М.В. Біча пра нацыянальны склад прамысловага пралетарыяту Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст., К.М. Гоцмана пра ролю ахвяраванняў беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Сторажаў М.В. Расшырэнне праваздольнасці калгасаў па культурна-бытавым абслугоўванню калгаснікаў
Бірыч У.І. Развіццё і ўдасканаленне заканадаўства аб пенсіённым забеспячэнні калгаснікаў у СССР
Малочка В.А. Крытыка сучасных буржуазных паняццяў аб суадносінах класавага і агульначалавечага ў маралі
Біч М.В. Нацыянальны склад прамысловага пралетарыяту Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.
Селіванаў П.А. З гісторыі дзейнасці мясцовых партыйных і савецкіх органаў Беларусі па прыцягненню працоўных да ўзброенай абароны Савецкай краіны (студзень — май 1919 г.)
Хахлоў А.Г. Камуністычныя часці асобага назначэння (ЧОН) у Беларусі на завяршаючым этапе свайго баявога шляху (1923–1924 гг.)
Гоцман К.М. Зберажэнні беларускага народа на абарону Радзімы (1942–1945 гг.)
Дзмітрачкоў П.Ф. Удзел працоўных у рабоце пастаяных камісій мясцовых Саветаў БССР (1966–1970 гг.)
Вольскі В.А. Роля друку Беларусі ў паляпшэнні дзейнасці Саветаў па кіраўніцтву эканомікай (1966–1970 гг.)
Афітаў Э.А., Пацкевіч Л.П. Выбар форм і сістэм заработнай платы асноўных вытворчых рабочых у паточнай вытворчасці
Нешытой В.В. Закон размеркавання імавернасцей падзей і статыстыка тэксту
Кавалёў А.Ф. З гісторыі мастацкага канструявання сродкаў транспарту ў Беларусі
Салавей Л.М. Беларускія гістарычныя балады

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Маргунскі С.П., Марчанка І.Я. Цікавая кніга на важную тэму
Казлоўскі П.Р. Новая праца аб лёсе ўкраінскага сялянства
Капялян Я.Х., Баброўскі У.С. Тэарэтычны аналіз гісторыка-філасофскага працэсу

ХРОНІКА
Сакевіч І.У. Агульны сход Акадэміі навук Беларускай ССР