Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1971 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс па гісторыі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, дакладных, агратэхнічных навуках друкаваліся пад адной вокладкай. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1971 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы М.Ф. Спірыдонава аб сутнасці продажу-куплі зямлі сялянамі Беларусі ў першай палове XVI ст., В.С. Цітова па гісторыі дрэваапрацоўчых промыслаў у Беларусі, І.Ф. Дзяшко пра тактыку барацьбы за адзіны фронт рабочага класа ў дзейнасці КПЗБ у 1934–1938 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Бірыла М.В. Кандрат Крапіва — мовавед
Мажэйка А.В. Творы Кандрата Крапівы ў перакладах на замежныя мовы
Багданаў А.Ф. Пераадоленне сацыяльнай неаднароднасці працы ў працэсе камуністычнага будаўніцтва
Семянкоў В,І., Уржынскі К.П. Павышэнне актыўна творчай ролі прававой надбудовы ў камуністычным грамадстве
Буслава М.К. Роля мадэльных уяўленняў у развіцці хімічнай навукі
Дронаў Ф.А., Дзямідаў У.І. Аб метадах ацэнкі тэхніка-эканамічнага ўзроўню машын і абсталявання
Мухіна В.А. Аб паказчыках эфектыўнасці навуковых даследаванняў у інстытутах грамадскіх навук
Сакалова С.Ф., Траяноўская Г.В., Бесман В.А. Эканамічнае стымуляванне ў рознічным гандлі прадуктовымі таварамі і шляхі яго ўдасканальвання
Дзяшко І.Ф. Ленінская тактыка барацьбы за адзіны фронт рабочага класа ў дзейнасці КПЗБ (1934–1938 гг.)
Сарока З.М. Некаторыя пытанні дзейнасці таварыства «Веды» Беларускай ССР па камуністычнаму выхаванню працоўных (1959–1970 гг.)
Спірыдонаў М.Ф. Аб сутнасці продажу-куплі зямлі сялянамі Беларусі ў першай палове XVI ст. (Па адміністрацыйна-судовых справах Гродзенскага старасты)
Шаўлоўская М.Ф. Асаблівасці канфлікту ў беларускай камедыі першых пасляваенных гадоў
Смыкоўская В.І. Ад задумы да мастацкага вобраза
Цітоў В.С. З гісторыі дрэваапрацоўчых промыслаў у Беларусі

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Ракаў Я.Г. Карысная работа
Бароўскі М.І., Ратайка А.П. Праблема чалавека ў сучаснай «філасофскай антрапалогіі»
Баханькоў А.Я. Гісторыя працягваецца

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Нястомны працаўнік
Гардзіенка Л.М., Саўчанка Д.М. Гадавы Агульны сход Акадэміі навук БССР