Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1971 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс для публікацыі даследаванняў па гісторыі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, прыродазнаўчых, дакладных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1971 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Н.В. Каменскай пра крах замежнай інтэрвенцыі ў савецкую Расію ў 1918–1920 гг., І.М. Ільюшына аб утварэнні БССР у сувязі з ленінскім прынцыпам самавызначэння нацый, П.А. Селіванава аб гісторыі фарміравання часцей Польскай чырвонай арміі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Пятрусь Броўка. Шчодры талент
Казека І.Д. Творчасць, аддадзеная народу
Давідзюк Г.П. Вопыт Парыжскай Камуны і будаўніцтва камунізма ў СССР
Каменская Н.В. Крах агрэсіўнай палітыкі імперыялістаў у адносінах да Савецкай Расіі (1918–1920 гг.)
Ільюшын І.М. Ленінскі прынцып самавызначэння нацый і ўтварэнне БССР
Краўцоў І.Я. Партыйна-палітычная работа ў Дняпроўскай ваеннай флатыліі восенню і зімой 1919 г.
Селіванаў П.А. З гісторыі фарміравання часцей Польскай чырвонай арміі
Шадурская Г.І. Аб прынцыпах закону і размеркавання па працы
Краўчанка А.А. Узнікненне і развіццё працоўнага права БССР (1917–1937 гг.)
Лукашоў С.А. Удасканаленне форм і метадаў работы культурна-асветных устаноў Беларусі ў гады пятай пяцігодкі (1951–1955)
Ахрыменка П.П. Сувязі Лесі Украінкі з Беларуссю (Да 100-годдзя з дня нараджэння Лесі Украінкі)
Арцёмаў Р.Н. Асноўныя вынікі размеркавальнага аналізу лексікі
Ярмаш М.І. Семантычныя прызнакі і словаўтваральныя фарманты зборных назоўнікаў у беларускай мове
Мікуліч А.І. Геаграфія некаторых спадчынных прыкмет беларускага насельніцтва
Штрык У.Ф. «Новыя левыя» ў маладзёжным руху ЗША

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Сербента В.А., Аніскоў В.Т., Шабанаў Ю.В., Хімовіч Е.М. Каштоўнае даследаванне аб дзейнасці органаў кантролю
Манаенкаў І.М., Любіч Р.А., Пералыгін У.І., Осіпаў В.М., Сухарава Л.В. Новая кніга аб ахове працы ў СССР
Лаза П.С. Карысная кніга
Капыскі З.Ю. Новае рашэнне адной старой праблемы