Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1970. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1970 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1970. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, у якім змяшчаліся артыкулы па гісторыі, літаратуразнаўству, філасофіі і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Спецыялізаваная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, сельскагаспадарчых, медыцынскіх навуках выходзілі ў адным нумары. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1970 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкул Я.С. Паўлава аб дапамозе беларускага народа фронту летам 1941 г.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Вялікі змагар і настаўнік пралетарыяту
Яфрэмава В.І., Купчын М.С. Распаўсюджванне твораў Ф. Энгельса ў Беларусі (да 1917 г.)
Слямнёў М.А. Праблема спрашчэння ў працэсе пазнання
Сацута У.М. Паняцце неперарыўнасці і праблема часу, прасторы і руху
Бланк В.А. Некаторыя асаблівасці фарміравання мадэлей у тэорыі мікрасвету ў святле ленінскай тэорыі адлюстравання
Тычына М.А. Творчы працэс як прадмет даследавання
Сакалоў М.К. Ажыццяўленне ленінскай ідэі рэвалюцыйнага пераўтварэння вышэйшай школы
Мананка М.Ф., Сауткін І.І. Ленінскія ідэі аб удзеле працоўных у ахове грамадскага парадку і ажыццяўленне іх на сучасным этапе
Лукашок Л.Ц. Змест і прынцыпы арганізацыі аператыўнага кіравання вытворчасцю на машынабудаўнічым прадпрыемстве
Шаўцоў Ф.С. Памеры сельскагаспадарчых прадпрыемстваў з пункту гледжання забудовы населеных пунктаў
Кусцікаў В.А. Прапарцыянальнасць у фарміраванні вытворчых фондаў — неабходная ўмова павышэння эфектыўнасці калгаснай вытворчасці
Місюк А.Я. Партрэтны жывапіс на сучасным этапе
Кулак У.М. Да пытання аб творчасці Франца Фюмана
Паўлаў Я.С. Дапамога беларускага народа фронту летам 1941 г.
Сталяроў В.М. Некаторыя пытанні разумення прыгожага ў народна-паэтычнай творчасці і эстэтычнае выхаванне

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Андрушчанка М.М., Чачальніцкая Е.К. Цікавае даследаванне па ўзаемасувязі катэгорый дыялектыкі