Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1966. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1966 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1966. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — галоўны навуковы часопіс Савецкай Беларусі, у якім публікаваліся артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству, эканоміцы ды іншых гуманітарных навуках і дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса была ўтворана ў 1956 г. Да гэтага публікацыі па прыродазнаўчых, гуманітарных і прыкладных навуках змяшчаліся пад адной вокладкай. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1966 г. з матэрыялаў археалагічнай, гістарычнай, гісторыка-літаратурнай і палеаграфічнай тэматыкі публікуюцца артыкулы Л.Д. Побаля і А.Г. Мітрафанава аб праблеме рассялення славян на тэрыторыі Беларусі ў І тысячагоддзі н.э. па даным археалогіі, А.Н. Булыкі аб эвалюцыі графічнай сістэмы старабеларускай пісьменнасці, У.М. Казбярука аб жыцці Францішка Багушэвіча ў Пецярбургу і ў Украіне, К.І. Шабуні аб дзейнасці бальшавікоў у Беларусі ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг. даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Мініч В.І. Пытанні методыкі вытворчай тыпізацыі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў
Любіна Н.М. Эфектыўнасць перахода прадпрыемстваў грамадскага харчавання на работу з паўфабрыкатамі
Логінаў Г.Ф. Эканамічная роля асабістай падсобнай гаспадаркі
Селіванаў П.А. З гісторыі стварэння ваенных камісарыятаў у Беларусі
Шабуня К.І. Аб барацьбе бальшавікоў Беларусі за саюз рабочага класа і сялянства ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг.
Побаль Л.Д., Мітрафанаў А.Г. Праблема рассялення славян на тэрыторыі Беларусі ў І тысячагоддзі н.э. (Па археалагічным даным)
Чыгрын І.П. «Казкі жыцця» Якуба Коласа і фальклор
Казбярук У.М. Францішак Багушэвіч у Пецярбургу і на Украіне
Булыка А.Н. Эвалюцыя графічнай сістэмы старабеларускай пісьменнасці
Жураўскі А.І. Некаторыя пытанні беларуска-ўкраінскіх моўных сувязей старажытнага перыяду
Дубкова Т.А. Аб інтанацыйным ладзе беларускіх лірычных мелодый
Карнач П.А. Дэкарацыі нацыянальных твораў на сцэне Беларускага тэатра оперы і балета
Баброўскі У.С. Фальсіфікацыя сутнасці эканамічнай і палітычнай структуры амерыканскага грамадства ў тэорыі «масавага грамадства»
Паўлава Л.В. Інстытут дыпламатычнага прытулку ў міжнародным праве
ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Майхровіч С.К., Фядосік А.С. Па шляху творчых пошукаў (Да 60-годдзя з дня нараджэння І.В. Гутарава)
ХРОНІКА
Гадавы Агульны сход Акадэміі навук БССР
Побаль Л.Д. Першы міжнародны кангрэс славянскай археалогіі ў Варшаве
Юр’ева С. Важная праблема сацыялагічных даследаванняў