Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1966. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1966 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1966. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — акадэмічны навуковы часопіс, які выдаваўся ў Беларусі ў савецкі час і ўтрымліваў публікацыі па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Серыя грамадскіх навук часопіса была ўтворана ў 1956 г. Да гэтага часу матэрыялы па дакладных, сельскагаспадарчых, прыродазнаўчых, гуманітарных навуках змяшчаліся пад адной вокладкай. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1966 г. з матэрыялаў археалагічнай, гістарычнай і гісторыка-мовазнаўчай тэматыкі публикуюцца артыкулы Міх.М. Чарняўскага аб неалітычным паселішчы Скема-І на поўначы Беларусі, С.А. Шчарбакова аб барацьбе беларускага народа супраць нямецкай (крыжацкай) агрэсіі ў ХІІІ–ХV стст., І.І. Чартко аб пранікненні германізмаў у лексіку старабеларускай мовы, А.М. Булыкі аб адлюстраванні вымаўлення ў старабеларускай арфаграфіі, У.В. Анічэнкі аб моўных асаблівасцях выданняў Францыска Скарыны.

Змест нумара:

Барысенка В.В., Івашын В.У. Літаратурна-крытычныя працы Кандрата Крапівы (Да 70-годдзя з дня нараджэння)
Буслаў К.П. Пытанні светапогляду ў творчасці Кандрата Крапівы
Бародзіч М.Ф. Аб змесце паняцца «ідэйная перакананасць»
Грэк Г.У. Развіццё, размяшчэнне і спецыялізацыя станкабудавання Беларускай ССР
Шатохіна М.М. Пытанні эфектыўнага выкарыстання халоднаштамповачнага абсталявання
Варабей М.С. Навуковае супрацоўніцтва Беларускай ССР з краінамі сацыялістычнай садружнасці
Іваноў У.М. Да пытання аб сучасным побыце прамысловых рабочых Беларусі
Шчарбакоў С.А. Барацьба беларускага народа супраць нямецкай агрэсіі ў ХІІІ–ХV стст.
Чарняўскі М.М. Неалітычнае паселішча Скема-І на поўначы Беларусі
Андраюк С.А. Праблемы і характары ў рамане (На матэрыяле рамана І. Шамякіна «Сэрца на далоні»)
Шастаковіч А.В. Ідэі партыятызму ў беларускім фальклоры
Бас І.С. Л.М. Талстой і беларуская культура (да гісторыі руска-беларускіх літаратурных і культурных сувязей)
Анічэнка У.В. Моўныя асаблівасці выданняў Ф. Скарыны і рукапісных спісаў В. Жугаёва
Груцо А.П. Складаназалежныя сказы з даданымі ўступальнымі
Чартко І.І. Пранікненне германізмаў у лексіку старабеларускай мовы
Булыка А.М. Адлюстраванне вымаўлення ў старабеларускай арфаграфіі
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Чужас А.А. Аб эканамічнай эфектыўнасці дакладнага ліцця ў машынабудаванні