Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1964. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1964 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1964. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — акадэмічны часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўству ды іншых галінах гуманітарыстыкі. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1964 год з публікацый гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы аб Іване Фёдараве і беларускім кнігадрукаванні (А.Ф. Коршунаў), дыферэнцыяцыі сялян Беларусі ў першай палове ХІХ ст. (В.У. Чапко), дзяржаўна-манапалістычным капіталізме ў прамысловасці Заходняй Беларусі ў 1920–1939 гг., паведамленне аб выніках комплекснай этнаграфічнай экспедыцыі 1963 г. па Беларускаму і Украінскаму Палессю (Л.А. Малчанава).

Змест нумара:

Савасцюк А.І. Асноўная супярэчнасць нашай эпохі і характар яе выражэння ў сучасны перыяд
Дзмітрук Л.А. Фарміраванне грамадскага абавязку і яго роля ў духоўным развіцці асобы
Кучынскі У.А., Маргунскі С.П. Народны суверэнітэт — аснова канстытуцыйнага будаўніцтва ў сацыялістычнай дзяржаве
Барысевіч І.У. Уплыў прыродных умоў вытворчасці на ўзровень сабекошту прадукцыі калгасаў (на прыкладзе сабекошту зерня)
Карсека Р.М. Асаблівасці развіцця калгаснага гандлю на сучасным этапе
Парамонаў К.Ф. Арганізацыйная і палітычная работа Кампартыі Беларусі ў гады трэцяй пяцігодкі ў галіне прамысловасці
Гарбунова Р.Ц. Шэфства рабочага класа Беларусі над вёскай (1926–1932 гг.)
Наркевіч С.І. Дзяржаўна-манапалістычны капіталізм у прамысловасці Заходняй Беларусі 1920–1939 гг.
Чапко В.У. Аб дыферэнцыяцыі сялян Беларусі ў першай палавіне ХІХ ст.
Коршунаў А.Ф. Іван Фёдараў і беларускае кнігадрукаванне
Гваздзёў М.П. Савецкая песня ў народным рэпертуары сучаснай беларускай вёскі
Дубкова Т.А. Натуральналадавыя сродкі ў творчасці беларускіх кампазітараў
Куляшова Р.Г. Асаблівасці музычнай драматургіі героіка-патрыятычнай оперы Цікоцкага «Дзяўчына з Палесся»
Вайтовіч Н.Т. Аб кантамінацыі фанетычных з’яў у працэсе міждыялектнага ўзаемадзеяння
Вярэніч В.Л. Сістэма склонавых і асабовых форм мазурскай гаворкі в. Замошша ў Палессі
Дудкоўская Л.В. Сінтаксіс складанага сказа рускіх сатырычных аповесцей XVII ст.
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Чапко В.У. Патрэбная кніга [Рэц.]
Васілеўская Я.А. Каштоўнае даследаванне [Рэц.]
ХРОНІКА І ПАВЕДАМЛЕННІ
Малчанава Л.А. Некаторыя вынікі работы комплекснай этнаграфічнай экспедыцыі 1963 г. па Беларускаму і Украінскаму Палессю
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1964 г.