Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1964. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1964 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1964. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — галоўны навуковы часопіс Савецкай Беларусі, дзе друкаваліся артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, мастацтвазнаўству і іншых гуманітарных навуках. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1964 год з публікацый гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы В.П. Панюціча аб развіцці капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў пачатку ХХ ст., У.І. Вышынскага аб росту колькасці і змяненню складу рабочага класа БССР у першыя гады індустрыялізацыі, У.М. Конана аб эстэтычнай думцы Беларусі ў 1917–1923 гг.

Змест нумара:

Гарбуноў Ц.С., Талстой В.С. Дваццаць гадоў Польскай Народнай Рэспубліцы
Тараткевіч М.В. Уплыў новых форм арганізацыі працы на ўсебаковае развіццё асобы
Арлоўскі А.В. Аб відах і формах міжнародна-прававой адказнасці дзяржавы
Такменінаў А.В. Да пытання аб абаротных сродках падрадных арганізацый
Баранава Л.Е. Спецыялізацыя прадпрыемстваў трыкатажнай прамысловасці БССР
Шалькевіч А.М. Рознічныя цэны на абутак
Хвастоў А.М. Пытанні матэрыяльнай адказнасці рабочых і служачых
Вышынскі У.І. Рост колькасці і змяненне саставу рабочага класа БССР у першыя гады сацыялістычнай індустрыялізацыі (1926–1929 гг.)
Антанішын В. Формы і метады палітычнай асветы працоўных Беларусі ў 1937–1941 гг.
Панюціч В.П. Аб развіцці капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў пачатку ХХ ст. (1900–1914 гг.)
Конан У.М. Эстэтычная думка ў Беларусі ў 1917–1923 гг.
Лысенка А.Ф. З гісторыі беларускага нарыса 20-х — пачатку 30-х гадоў
Чурко Ю.М. Беларуская харэаграфія ў пасляваенныя гады (1945–1963)
Дубкова Т.А. Прынцыпы развіцця лірычных тэм у беларускай музыцы
Скідан В. Жанравыя асаблівасці лірычнай беларускай народнай песні
Паўтарак Р.П. Сінтаксічная роля залежнага інфінітыва ў гісторыі беларускай мовы
Краўчанка І.С. Цімафей Сазонавіч Гарбуноў (Да 60-годдзя з дня нараджэння)
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Залескі А.І., Капыскі З.Ю. 400 гадоў рускага кнігадрукавання [Рэц.]
Марчанка І.Е., Фіх Б.М. Выдатнае даследаванне па гісторыі савецкага сялянства [Рэц.]
ХРОНІКА
Патаенка К.Л. Навукова-тэарэтычная канферэнцыя на тэму «Камунізм і асоба»