Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1964. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1964 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1964. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — часопіс АН БССР, дзе друкаваліся артыкулы па гісторыі, археалогіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, мастацтвазнаўству і іншых гуманітарных навуках. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1964 год з матэрыялаў гістарычнай і археалагічнай мовазнаўчай тэматыкі змешчаны артыкулы В.Б. Нікіцінай аб паморскай культуры на тэрыторыі Беларусі, М.І. Прашковіча аб беларускай паэзіі канца XVI — пачатку XVII ст., Г.П. Падбярэзскага аб творчасці Ул. Корш-Сабліна, П.А. Селіванава аб усеагульным вайсковым абучэнні працоўных Беларусі ў перыяд грамадзянскай вайны, кароткае паведамленне Л.Д. Побаля аб рымскіх манетах на тэрыторыі Беларусі.

Змест нумара:

Малінін С.М. Аб законе выраўновання ўзроўняў эканамічнага развіцця сацыялістычных краін
Капялян Я.Х. Змяненне характару працы і фарміраванне новага тыпу работніка ў працэсе будаўніцтва камунізма
Кузняцоў М.М. Роля савецкага гандлю ў перыяд стварэння матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізма
Александровіч Я.М. Удасканальванне сыравінных зон мясакамбінатаў
Шыкуноў В.М. Кваліфікацыя крадзяжу асабістай маёмасці па заканадаўству БССР
Селіванаў П.А. Аб усеагульным вайсковым абучэнні працоўных Беларусі ў перыяд грамадзянскай вайны (1918–1920 гг.)
Бармічаў В.Д. Росквіт і садружнасць культур народаў СССР
Нікіціна В.Б. Помнікі паморскай культуры на тэрыторыі БССР
Прашковіч М.І. Беларуская паэзія канца XVI — пачатку XVII ст.
Падбярэзскі Г.П. Рэжысёрскі дэбют Ул. Корш-Сабліна
Булахаў М.Г. Ад’ектыўныя канструкцыі з вінавальным склонам у старабеларускай мове
Сігеда П.І. Сістэма зычных фанем сучаснай сербска-харвацкай літаратурнай мовы
Антановіч І.І. Крытыка катэгорыі «вартасці» сучаснай амерыканскай буржуазнай філасофіі
КАРОТКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ
Побаль Л.Д. Рымскія манеты на тэрыторыі БССР
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Палуян І.В. Патрэбная кніга [Рэц.]
Мялешка В.І. Гісторыя старажытнага Мінска [Рэц.]
Капыскі З.Ю., Казлоўскі П.Р. Даследаванне па гісторыі сялянства Украіны [Рэц.]
ХРОНІКА
Завалееў М.Я. Абмеркаванне VIII тома мнагатомнай «Гісторыі Беларускай СССР» у Інстытуце гісторыі АН БССР