Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1963 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — часопіс АН БССР, дзе публікаваліся вынікі даследаванняў па археалогіі, гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых галінах гуманітарыстыкі. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1963 год з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы М.М. Чарняўскага аб старажытных крэмнездабыўчых шахтах, В. Панюціча аб аграрным перанасяленні беларускай вёскі і росце адыходных промыслаў у ёй у 1861–1914 гг., А.Г. Хахлова аб чырвонай гвардыі на Беларусі ў 1918 г., М.П. Гвоздзева аб традыцыйнай песні ў сучаснай беларускай вёсцы, М.Г. Булахава аб некаторых сінтаксічных канструкцыях у старабеларускай мове.

Змест нумара:

Дронаў Ф.А. Улік фізічнага і маральнага зносу пры вызначэнні нормаў амартызацыі
Паўлава А.Д. Аб паказчыках рацыянальнасці размяшчэння тэкстыльных прадпрыемстваў
Ефіменка А.М. Акордна-прэміяльная сістэма аплаты працы ў саўгасах
Чумакова Т.Я. Аб выхаванні і дзяржаўным забеспячэнні дзяцей
Шабайлаў В.І. Некаторыя прававыя пытанні арганізацыі і дзейнасці санітарна-эпідэміялагічнай службы ў СССР
Хахлоў А.Г. Чырвоная гвардыя ў барацьбе з іншаземнымі інтэрвентамі на тэрыторыі Беларусі ў 1918 годзе
Панюціч В. Аграрнае перанасяленне і рост адыходных промыслаў у Беларусі ў эпоху капіталізма (1861–1914 гг.)
Чарняўскі М.М. Старажытныя шахты па здабычы крэменю
Ванковіч Л.А. Сацыяльная лексіка ў творах Я. Купалы 1905–1907 гг.
Гвоздзеў М.П. Месца традыцыйнай песні ў жыцці сучаснай беларускай вёскі
Булахаў М.Г. Ад’ектыўныя канструкцыі з давальным склонам у старабеларускай мове
Яновіч А.І. Дзеясловы з суфіксам -ну- ў гісторыі беларускай мовы
Міхневіч А.Я. Вызначэнне семантыка-сінтаксічнай структуры імянных словазлучэнняў з родным квалітатыўным і іх класіфікацыя
Увараў Л.У. Тэорыя «пачуццёвых даных» — разнавіднасць сучаснага агнастыцызму
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Сярбента В.А., Капыскі З.Ю. Навуковы труд па гісторыі сялянства Беларусі [Рэц.]
Гнеўка В.Г., Хацкевіч А.Ф. Жанчынам Савецкай Беларусі прысвячаецца [Рэц.]
ХРОНІКА
Тарасенка В.Р., Мітрафанаў А.Г. Усесаюзная нарада археолагаў у Мінску