Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1963 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — беларускі акадэмічны навуковы часопіс, дзе ў савецкі час публікаваліся артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, правазнаўству, эканоміцы, філасофіі ды іншых галінах гуманітарыстыкі. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1963 год з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы М.Я. Стральцова аб падатковай палітыцы ў беларускай вёсцы ў 1921–1925 гг., К.І. Шабуні аб методыцы статыстычнага даследавання сялянскага руху ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг., А.І. Мальдзіса аб Уладзіславе Сыракомлі і беларускай літаратуры і іншыя.

Змест нумара:

Ткачэнка В.М. Марксізм-ленінізм аб палітычнай і эканамічнай роўнасці жанчын
Кавалёў Л. Шляхі ўдасканальвання сістэмы размеркавання прыбытку ў прамысловасці
Новікаў А.Г. Асаблівасці прававога рэгулявання труда калгаснікаў, прыцягваемых да працы ў міжкалгасныя будаўнічыя арганізацыі
Волкаў А.Я. Прававыя пытанні дзяржаўных нарыхтовак сельскагаспадарчых прадуктаў
Стральцоў М.Я. Некаторыя пытанні падатковай палітыкі ў беларускай вёсцы ў 1921–1925 гг.
Шабуня К.І. Некаторыя пытанні методыкі статыстычнага даследавання сялянскага руху ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гадоў
Цімашэнка В.В. Да пытання аб ролі замежнага фінансавага капітала ў народнай гаспадарцы Беларусі ў эпоху імперыялізма
Елатомцава І.М. Горны ў сучаснай народнай ганчарнай вытворчасці Беларусі
Малінін А.С. А.В. Луначарскі аб пралетарскай літаратуры
Мальдзіс А.І. Уладзіслаў Сыракомля і беларуская літаратура
Міхневіч А.Е. Аб сінтаксічным чляненні сказаў у беларускай мове
Германовіч І.К. Лексічныя дыялектызмы і новаўтварэнні ў беларускай літаратурнай мове 20–30-х гг. ХХ ст.
Верхаў П.В. З гісторыі асабістага суфікса –ар (-яр) у беларускай мове
Вайтовіч С.Д. Супрацоўніцтва Беларускай ССР са слабаразвітымі краінамі
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Кручок Р. Каштоўнае даследаванне гісторыі партызанскіх краёў [Рэц.]