Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1962. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1962 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1962. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны часопіс, у якім публікаваліся артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, філасофіі, правазнаўству, эканоміцы. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1962 год з публікацый гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы А.М. Карпачова аб эканамічным развіцці Мінска ў XVIII ст. і В.А. Мілаванава аб змяненні зямельных надзелаў сялян Беларусі, Літвы і Правабярэжнай Украіны ў выніку рэформы 1961 г. У часопісе апублікаваны таксама артыкул партыйна-гістарычнай тэматыкі І.А. Івашненкі аб унутрыпартыйных супярэчнасцях у РКП(б) у перыяд Х партыйнага з'езду.

Змест нумара:

Лазарук М. Шлях народнага паэта (да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы)
Лабаценка М.Р. Рух за камуністычную працу — ажыццяўленне ідэй вялікага Леніна
Кудзінаў Н.А. Паняцце і класіфікацыя функцый савецкай дзяржавы
Клябанаў І.Ф. Да пытання аб крытэрыі ісціны ў дэдуктыўнай матэматычнай сістэме
Левін І.Б., Галаванчыкаў І.Я. Пытанні рацыяналізацыі перавозак фрэзернага торфу на раённыя электрастанцыі БССР
Чумакова Т.Я. Аб спагнанні аліментаў на дзяцей, якія знаходзяцца на выхаванні і ўтрыманні дзяржавы
Івашненка І.А. Партыйныя масы Беларусі ў барацьбе за адзінства радоў РКП(б) у перыяд Х з’езда партыі
Карпачоў А.М. Эканамічнае развіццё Мінска ў XVIII стагоддзі (Да пытання аб эканамічным развіцці гарадоў Беларусі)
Германовіч І.К. Паланізмы ў беларускай літаратурнай мове 20 — першай палавіне 30-х гадоў ХХ стагоддзя
Стэцко П.У. Прадметна-бытавая лексіка зельвенскіх гаворак
Сцяпанаў І.А. «Палітычны рэалізм» — ідэалагічная аснова палітыкі сілы сучаснага імперыялізму ЗША
Мілаванаў В.А. Змяненне зямельных надзелаў сялян Беларусі, Літвы і Правабярэжнай Украіны ў выніку рэформы 1961 г.