Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1961. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1961 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1961. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, фалькларыстыцы, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых гуманітарных навуках. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1961 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы аб умовах развіцця прамысловасці ў дарэформенная Беларусі (М.Ф. Болбас), барацьбе памешчыцкіх сялян Віцебскай губерні супраць ажыццяўлення «Палажэнняў» 19 лютага 1861 г. (А.Т. Караткевіч), гісторыі ўрадавай палітыкі ў 1863 г. (С.М. Байкова), гандлёвых сувязях паміж гарадамі Беларусі і Польшчы ў канцы XVI — першай палове XVII ст. (З.Ю. Капыскі), літоўска-беларускім апалчэнні ў Паўночнай вайне (І.Л. Парфёнаў).

Змест нумара:

Ракаў Я. Да пытання аб дыферэнцыяльнай рэнце пры сацыялізме
Бабосаў Я.М. Адзінства аналізу і сінтэзу ў навуковым метадзе пазнання
Броўка Ю.П. Да пытання аб удзеле Беларускай ССР у рабоце ЮНЕСКА
Болбас М.Ф. Аб некаторых прадпасылках і ўмовах развіцця прамысловасці ў дарэформеннай Беларусі
Караткевіч А.Т. Барацьба памешчыцкіх сялян Віцебскай губерні супраць ажыццяўлення «Палажэнняў» 19 лютага 1861 года
Байкова С.М. Да гісторыі ўрадавай палітыкі ў перыяд першай рэвалюцыйнай сітуацыі (палітычны праект Валуева 1863 г.)
Капыскі З.Ю. Гандлёвыя сувязі гарадоў Беларусі з гарадамі Польшчы ў канцы XVI — першай палавіне XVII стагоддзя
Парфёнаў І.Л. Літоўска-беларускае апалчэнне ў Паўночнай вайне (1700–1704 гг.)
Красінскі А. Рабочы клас і калгаснае сялянства Беларусі ў творах кінамастацтва 30-х гадоў
Міско С. Беларускі карагод (да гісторыі ўзнікнення беларускага народнага тэатра)
Баханькоў А.Я. Складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы ў паўднёва-заходніх беларускіх гаворках
Побаль Л.Д. Бронзавая кітайская ваза ў БССР