Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1958. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1958 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1958. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваная серыя галоўнага навуковага часопіса Савецкай Беларусі, што выдавалася з 1956 г. і змяшчала публікацыі па гісторыі, філасофіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, мастацтвазнаўству, эканоміцы і іншых галінах гуманітарыстыкі. Акрамя навуковых артыкулаў, у часопісе друкаваліся ідэалагічна-прапагандысцкія і юбілейныя матэрыялы. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1958 г. апублікаваны артыкулы М. Мельнікава аб Крычаўскім паўстанні 1740–1744 гг. на Беларусі, М.Г. Булахава па гісторыі беларускай лексікі, В. Бандарчыка аб архіўных матэрыялах пра этнографа Е.Р. Раманава. Таксама нумар змяшчае артыкул С. Лысенкі, прысвечаную адлюстраванню вайны 1648–1654 гг. у мастацкай дакастрычніцкай літаратуры, кароткае паведамленне В.Р. Тарасенкі аб семінары па пытаннях славяна-румына-малдаўскай археалогіі і этнаграфіі.

Адлюстраванне тагачасных рэалій — публікацыі А.Ф. Яцкевіча аб выкарыстанні законаў грамадства ў барацьбе за дыктатуру пралетарыята, Е. Васілеўскай аб пачатковым перядзе развіцця сацыялістычнага спаборніцтва ў прамысловасці БССР, Л. Савіцкай аб ахове здароўя і сацыяльным страхаванні рабочых БССР у гады трэцяй пяцігодкі.

Змест нумара:

Кудзінаў Н. Савецкая прадстаўнічая сістэма і дзяржаўна-прававое становішча савецкага дэпутата
Васілеўская Е. Пачатковы перыяд у развіцці сацыялістычнага спаборніцтва ў прамысловасці БССР
Савіцкая Л. Ахова здароўя і сацыяльнае страхаванне рабочых БССР у гады трэцяй пяцігодкі
Мельнікаў М. Крычаўскае народнае паўстанне 1740–1744 гг.
Бурак Л.І. Класіфікацыя і асноўныя асаблівасці складаназлучаных сказаў са злучальнай сувяззю
Груцо А.П. Будучы складаны ІІ у беларускай мове
Кавалгін В.М. Аб некаторых пытаннях гнасеалогіі ў працах Г.В. Пляханава
Яцкевіч А.Ф. Да пытання аб выкарыстанні законаў грамадства ў барацьбе за дыктатуру пралетарыята
Лысенка С. Народна-вызваленчая вайна 1648 – 1654 гг. у мастацкай дакастрычніцкай літаратуры
Бандарчык В. З архіўных матэрыялаў аб беларускім этнографе Е.Р. Раманаве
КАРОТКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ
Булахаў М.Г. З гісторыі беларускай лексікі
Тарасенка В.Р. Семінар па пытаннях славяна-румына-малдаўскай археалогіі і этнаграфіі
Сцепанюк Ф.У. Бібліятэка Акадэміі навук БССР імя В.Г. Бялінскага
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФАІЯ
Грэчкін Г., Манееў А., Галоўка А., Злотнік М. [Рэц.] Кніга аб першых сацыялістычных пераўтварэннях у Беларусі