Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1957. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1957 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1957. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — цэнтральны навуковы часопіс Савецкай Беларусі. З 1956 г. была ўтворана асобная серыя часопіса для грамадскіх навук, дзе публікаваліся артыкулы па гісторыі, філасофіі, мовазнаўству, эканоміцы, праву. З артыкулаў гістарычнай тэматыкі ў № 1 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1957 г. змешчаны публікацыі С.П. Маргунскага па гісторыі ўтварэння Беларускай ССР і Л.П. Ліпінскага аб рэвалюцыйным руху на Беларусі ў 1914–1917 гг.

Змест нумара:

Васілій Феафілавіч Купрэвіч
Маргунскі С.П. З гісторыі ўтварэння Беларускай Савецкай дзяржаўнасці
Ліпінскі Л.П. Рэвалюцыйны рух у Беларусі ў ліпені 1914 — красавіку 1917 г.
Буслаў К.П. Крытыка Г.В. Пляханавым філасофскага рэвізіянізма
Гутараў І. Эстэтычна-філасофскія погляды Г.В. Пляханава
Дарашэвіч Э.К. Г.В. Пляханаў аб французскім матэрыялізме XVIII стагоддзя
Кудзінаў Н.А. Да пытання развіцця заканадаўства аб дэпутатах мясцовых Советаў
Клецкі В.І. Крэдытаванне тарфяной прамысловасці БССР
Пінчук П.М. Непадзельныя фонды — аснова грамадскай гаспадаркі калгасаў
Крывіцкі А.А. Формы асабовых займеннікаў трэцяй асобы ў беларускай мове
Хроніка