Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1956 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — навуковы часопіс Акадэміі навук Савецкай Беларусі. У 1956 г. была створана асобная серыя часопіса для грамадскіх навук, дзе друкаваліся артыкулы па гісторыі, філасофіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, а таксама ідэалагізавана-прапагандысцкія матэрыялы. Сярод артыкулаў, апублікаваных у № 1 за 1956 г., адзначым публікацыю Е.І. Карнейчыка аб эксплуатацыі сялян Беларусі, працаваўшых па найму ў падрадчыкаў у 1830–1850-х гг., З.Е. Абезгауза аб рабочым класе Беларусі ў рэвалюцыі 1905–1907 гг., В.В. Чэпко аб сялянскім руху ў Беларусі ў рэвалюцыю 1905–1907 гг., А.М. Карпачова аб рэвалюцыйным руху салдат у Беларусі ў 1905–1907 гг.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Ленінізм — сцяг барацьбы за пабудову камуністычнага грамадства
Карнейчык Е.І. Эксплуатацыя сялян Беларусі, працаваўшых па найму ў падрадчыкаў у 30–50 гадах ХІХ ст.
Абезгауз З.Е. Рабочы клас Беларусі ў рэвалюцыі 1905–1907 гг.
Чэпко В.В. Сялянскі рух у Беларусі ў 1905–1907 гг.
Карпачоў А.М. Рэвалюцыйны рух салдат у Беларусі ў перыяд першай рускай рэволюцыі 1905–1907 гг.
Марчанка І.Е. З гісторыі барацьбы за правядзенне дэкрэта «Аб зямлі» ў Беларусі (кастрычнік 1917 — люты 1918 г.)
Завалееў Н.Е. Сацыялістычнае спаборніцтва ў прамысловасці Беларускай ССР у пачатку першай пяцігодкі
Янчанка С.Е. Закон пераважнага росту вытворчасці сродкаў вытворчасці і яго скарыстанне ў практыцы сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР
Сініцкі Х., Гольбін Я. Аб развіцці харчовай прамысловасці ў раёнах Беларускага Палесся
Ляўданскі Вл. Роля перакладаў твораў класікаў марксізма-ленінізма ва ўзбагачэнні беларускай мовы
Пелевіна П.Ф., Левіт З.Н. Да пытання аб суадносінах мовы і мыслення
Крытыка і бібліяграфія