Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1954 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс АН Беларускай ССР. У 1948–1956 гг. не мелася асобных серый для грамадскіх, прыродазнаўчых, сельскагаспадарчых навук, таму ў адным нумары друкаваліся артыкулы па хіміі, матэматыцы, гісторыі, мастацтвазнаўству і іншым галінам навукі. У № 6 за 1954 г. публікуецца артыкул В.А. Чантурыі аб стварэнні новых архітэктурных ансамбляў Гомеля. Як адзнаку часу трэба разумець артыкул С.М. Кацэра аб вобразе Леніна ў беларускім савецкім выяўленчым мастацтве.

Змест нумара:

Кацэр С.М. Вобраз В.І. Леніна ў беларускім совецкім выяўленчым мастацтве
Чантурыя В.А. Стварэнне новых архітэктурных ансамблей Гомеля
Прысяжнюк А.А. Уплыў пасеваў шматгадовага лубіну на змяненне энтомафауны глебы ў сасновых насаджэннях
Кахненка С.В. Вугор у вадаёмах Беларускай ССР
Ракоўскі В.Е. Бія- геахімічныя асновы генезісу паліва
Бадзяка М.Н. Высокачастотная загартоўка цэментаванай сталі маркі 20ХН
Гаціла П.Д. Заканамернасці змянення скорасці і энергіі ветру ва ўмовах БССР
Фёдараў Ф.І. Інварыянтныя адзнакі палярызацыі святла
Папова Н.В. Залежнасць паміж ураўненнем Лёўнера і ўраўненнем dw/dt = 1/(w – λ(t))
Бібліяграфія выданняў АН БССР за 1953 год
Пісьмо ў рэдакцыю
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР» за 1954 г.