Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1954 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — перыядычнае выданне АН Беларускай ССР. У 1948–1956 гг. часопіс не меў асобных серый для прыродазнаўчых, фундаментальных, сельскагаспадарчых, грамадскіх навук, таму пад адной вокладкай публікаваліся артыкулы па хіміі, агратэхніцы, матэматыцы, фізіцы, гісторыі, медыцыне і г.д. У № 5 за 1954 г. друкуюцца артыкулы М.А. Безбародава аб залежнасці фізічных уласцівасцей шкла XVIII–ХІХ стст. ад яго хімічнага складу, С.П. Магрунскага аб перамозе Кастрычніцкай рэвалюцыі і ўсталяванні Савецкай улады ў Беларусі, І.В. Яцкевіча аб рэвалюцыйным руху сялян Магілёўскай губерні ў лютым–кастрычніку 1917 г.

Змест нумара:

Маргунскі С.П. Перамога Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і ўстанаўленне Савецкай улады ў Беларусі
Яцкевіч І.В. Рэвалюцыйны рух сялян Магілёўскай губерні ў перыяд ад лютага да кастрычніка 1917 года
Чэрняўскі І., Андрэева Н., Хацько А. Размяшчэнне цукровых буракоў і павышэнне іх ураджайнасці ў БССР
Юркевіч І.Д. Аб уплыве падлеску на верасавае покрыва, вільготнасць глебы і рост культуры сасны
Шчэрбаў Н.А. Малочнасць свінаматак і яе зменлівасць
Сцяпанаў Б.І. Магчымасці электронна-хістальных пераходаў і законы затухання флуарэсцэнцыі складаных малекул
Бадзяка М.Н. Структура і механічныя ўласцівасці цэментаванай сталі 18ХГТ, загартаванай токамі высокай частаты
Руцкі А.І. Рэактыўна шпулька з зазорам у магнітаправодзе
Блудаў С.А. Да пытання аб методыцы складання цягавых і магутнасных балансаў трактараў пры рабоце іх у агрэгаце з прычэпнымі і навеснымі машынамі-прыладамі
Безбародаў М.А. Даследаванні залежнасці фізічных уласцівасцей шкла ад саставу ў XVIII–ХІХ стагоддзях
Каткоўскі А.П., Маркевіч С.В. Шляхі атрымання азотных угнаенняў на базе торфу
Хроніка.
У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР