Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1954 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — галоўны навуковы часопіс Савецкай Беларусі. У 1948–1956 гг. не мелася асобных серый для розных галін навукі, таму ў адным нумары суседнічалі артыкулы па хіміі, агратэхніцы, медыцыне, матэматыцы, гісторыі і г.д. У № 4 за 1954 г. змяшчаюцца артыкулы І.С. Краўчанкі, А.І. Залескага, М.Е. Стральцова з нагоды 10-гадовага вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і М.Ц. Лынькова аб узаемасувязі літаратур беларускага, украінскага і рускага народаў.

Змест нумара:

Краўчанка І.С., Залескі А.І., Стральцоў М.Е. Вялікая падзея ў жыцці беларускага народа (Да 10-годдзя вызвалення Беларусі і гор. Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў)
Лынькоў М.Ц. Узаемасувязі літаратур трох брацкіх народаў — рускага, украінскага і беларускага
Размысловіч І.Р., Афанасьеў Н.Ф., Іваноў П.Н. Пытанні механізацыі сяўбы і пасадкі сельскагаспадарчых культур квадратна-гнездавым спосабам
Жылін А.П. Комплексная механізацыя нарыхтоўкі торфу на ўгнаенне
Аляксейчык Н.А. Некаторыя фізіка-механічныя ўласцівасці стараворных балотна-тарфяных глеб
Любошыц І.Л. Сушка зерня ва ўзважаным стане
Юскавец М.К. Шляхі паляпшэння ветэрынарнай службы ў Беларускай ССР
Сцяпанаў Б.І. Аб законе Кірхгофа
Ярмоленка Н.Ф Седыментацыйная тыксатропія і ламінарная каагуляцыя як асобныя віды аб’ёмнай і паверхневай каагуляцыі
Жырмунскі А.М. Задачы і перспектывы развіцця савецкай палеафізіялогіі
Булаўка А.Г. Аб велічыні выпарэння з воднай паверхні малых вадаёмаў у Беларусі
Бялькевіч П.І., Касцюк Н.С. Асноўныя вынікі даследаванняў Інстытута торфу АН БССР па тэхналогіі і механізацыі тарфяной вытворчасці
Хроніка