Весці Акадэміі навук БССР. — 1953. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1953 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1953. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — агульны навуковы часопіс для ўсіх інстытутаў і аддзяленняў АН БССР. У 1948–1956 гг. ён не меў асобных серый для розных галін навукі, таму пад адной вокладкай змяшчаліся матэрыялы па хіміі, матэматыцы, фізіцы, агратэхніцы, медыцыне, гісторыі. У № 5 за 1953 г. апублікаваны артыкул Якуба Коласа аб адным са спосабаў сяўбы азімага жыта, І.І. Казекі аб ролі газеты «Северо-Западный край» «у распаўсюджанні марксізма ў Беларусі», А.С. Карлюка аб аб'ектыўным характары законаў навукі.

Змест нумара:

Карлюк А.С. Аб аб’ектыўным характары законаў навукі
Казека І.І. Аб ролі газеты «Северо-Западный край» у распаўсюджанні марксізма ў Беларусі
Жалняровіч А.М. Пракапышка А.З., Гатальскі Г.А., Еўдакімава А.Е. Асноўныя прыёмы пярвічнай апрацоўкі тарфяна-балотных глеб БССР
Колас Я. Забыты спосаб сяўбы азімага жыта
Мірон К.Ф. Уплыў месцазнаходжання чаранкоў топаляў у аднагадовых парастках на рост саджанцаў
Рахцеенка І.Н. Аб узаемадзеянні каранёвых сістэм некаторых драўняных раслін
Юскавец М.К. Аб сучасным стане некаторыхпытанняў навукі аб бруцэлёзе і змяненні інструкцыі па барацьбе з бруцэлёзам жывёл
Варанкін Ю.В. Новая схема спальвання фрэзторфу з папярэдняй яго пафракцыйнай падсушкай неразбаўленымі топачнымі газамі
Ерафееў Б.В., Міцкевіч Н.І. Крыаскапічнае вызначэнне фенола і орта-крэзола ў тарфяным дзёгці
Жаркоўскі Д.В., Ліпатаў С.М. Да пытання аб гідролізе цэлюлозы рознай мадыфікацыі
Новікава Е.Н., Ярмоленка Н.Ф. Акісленне каучука ў плёнках у прысутнасці натуральных і сінтэтычных антыакісляльнікаў
Акімец В.С. Некаторыя новыя даныя па стратыграфіі верхняга мелу Лоеўскага раёна БССР на аснове вывучэння фауны фарамініфер
Рынг С.І. Структура і ўзрост дакембрыйскага аснавання тэрыторыі Беларусі ў святле магнітаметрычных даных
Папова Н.В. Дыферэнцыяльнае ўраўненне, інтэгралы якога адлюстроўваюць паўплоскасць на паліганальную вобласць
Грашчанкоў Н.І. За цесны творчы саюз савецкай неамарфалогіі і нейрафізіялогіі
Кароткія паведамленні
Панамарова А.В. Уплыў азотабактэра на рост сеянцаў некаторых драўняных парод і накапленне хларафіла ў іх лісцях
Пераход В.І., Гінзбург Г.А. Аб профілі размяшчэння елкі і дуба ў БССР
Лепскі М.М. Поўнае сонечнае зацменне 30 чэрвеня 1954 года ў Беларускай ССР
Хроніка. У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР