Весці Акадэміі навук БССР. — 1952. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1952 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1952. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс, які выдаваўся галоўнай навуковай установай Беларускай ССР. У 1948–1956 гг. матэрыялы па розных галінах навукі (матэматыцы, геалогіі, агратэхніцы, гісторыі, медыцыне) выходзілі пад адной вокладкай з прычыны адсутнасці спецыялізаваных серый. У № 1 за 1952 г. апублікаваны кароткая біяграфія прэзідэнта АН БССР В.Ф. Купрэвіча, артыкулы Н.Ф. Ярмоленкі аб М.В. Ламаносаве як асновапаложніку сучаснай хіміі, Э.М. Поздняка аб Вікторы Гюго, С.П. Маргунскага аб дзяржаўна-прававых узаемаадносінах БССР з РСФСР да ўтварэння Савецкага Саюза.

Змест нумара:

Прэзідэнт Акадэміі навук БССР В.Ф. Купрэвіч (кароткая біяграфія)
Ярмоленка Н.Ф. М.В. Ламаносаў — аснавапаложнік сучаснай хіміі
Поздняк Э.М. Вялікі сын французскага народа [Віктор Гюго]
Маргунскі С.П. Дзяржаўна-прававыя ўзаемаадносіны БССР з РСФСР да ўтварэння Савецкага Саюза
Несцюк Н.Н. Эфектыўнасць грануліраванага суперфасфата на дзярнова-падзолістых глебах БССР
Наумовіч В.М. Роля структуры частачак у працэсе самараэагравання торфу
Дэрбенцаў Ф.Ф., Дэрбенцава Н.А., Каплан Д.М., Владыка Л.І. Атрыманне будаўніча-тэрмаізаляцыйных матэрыялаў з ільняной кастры
Ярмоленка Н.Ф., Левітман Х.Я. Вышэйшыя малекулярныя злучэнні ў растворах салявых сумесей паводле даных шчыльнасці
Сцефаненка А.Я., Махнач А.С. Ніжнепалеазойскія адкладанні Беларусі
Махлін Е.С. Дакембрыйскія гранадыярыты раёна Пінска
Рынг С.І. Схема для вымярэння электраправоднасці натуральных вод і водных раствораў салей пры пераменным току з частатой 5 герц
Свіршчэўская М.М. Новы прынцып заціску вырабаў у магнітрым дэфектаскопе
Анішчанка А.Ф. Ітэрацыйныя спосабы разліку статычна невызначальных рамных сістэм
Хроніка
У Прэзідыуме, аддзяленныя і інстытутах АН БССР