Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1949 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук Беларускай ССР з 1948 па 1956 г. — былі адзіным навуковым часопісам для ўсіх інстытутаў АН БССР, без падзелу на асобныя серыі. Таму ў адным нумары сустракаліся артыкулы па фізіцы, агратэхніцы, гісторыі, філасофіі. Пераважалі даследаванні ў галіне прыродазнаўчых і прыкладных навук. Гістарычныя матэрыялы публікаваліся не ў кожным нумары. Побач друкаваліся юбілейныя матэрыялы і прамовы партыйных і дзяржаўных дзеячоў. У нумары 6 за 1949 г. змешчаны пераклад выступлення Г.М. Малянкова з нагоды 32-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Публікацыі на гістарычную тэматыку прадстаўлены артыкуламі Н.В. Каменскай аб уз'яднанні беларускага народа ў БССР, І.М. Ільюшына аб развіцці сацыялістычнай культуры ў заходніх абласцях БССР, Е.П. Лук'янава аб сялянскім руху на Беларусі ў перыяд двоеўладдзя ў 1917 г., Н.В. Кузняцова аб Собалеўскім скарбе.

Змест нумара:

Маленкоў Г.М. 32-я гадавіна Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі
Каменская Н.В. Уз’яднанне беларускага народа ў адзінай Беларускай Совецкай соцыялістычнай дзяржаве
Ільюшын І.М. Развіццё соцыялістычнай культуры ў заходніх обласцях БССР
Лук’янаў Е.П. Сялянскі рух у Беларусі ў перыяд двоеўладдзя ў 1917 г.
Грашчанкаў Н.І. Акадэмік І.П. Паўлаў — вялікі вучоны і патрыёт нашай Радзімы
Родзін І.Г. Філасофскія погляды Н.Г. Чэрнышэўскага
Алексееў Е.К. Зялёныя ўгнаенні і іх месца ў травапольнай сістэме земляробства
Кедраў-Зіхман О.К., Кедрава-Зіхман О.Э., Кажэўнікава А.Н. Уплыў угнаенняў на ўраджай
Лебедзевіч Н.Ф., Кесарэва Е.І. Укатванне штучных шматгадовых лугоў на тарфяных глебах
Несцяровіч Н.Д. Аб некаторых фактарах, якія робяць уплыў на плоданашэнне дрэвавых раслін
Церэнцьеў В.М. Накапленне хларафіла і караціна (правітаміна А) у лісці шматгадовых цыбуль
Шапіра Д.К. Аб уплыве глебавых умоў, захоўвання і кліматычных фактараў на змяшчэнне аскарбінавай кіслаты ў беларускай гатунковай бульбе
Гурыновіч Е.С. Да характарыстыкі марфалагічных і культуральных прызнакаў некаторых фітапатагенных бактэрый
Каткоўскі А.П. Да пытання атрымання высокавязкіх прадуктаў з тарфяных масел
Кузнецоў Н.В. Собалеўскі скарб
Хроніка. У Прэзідыуме Акадэміі навук БССР