Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1949 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 1.

Характарыстыка: Пачынаючы з 1948 г., часопіс стаў агульным для ўсіх аддзяленняў Акадэміі навук БССР і да 1956 г. не меў асобных серый для гуманітарных, прыродазнаўчых і фізіка-тэхнічных навук. Віталіся артыкулы гістарычнай тэматыкі, прысвечаныя сувязям беларускага, рускага і ўкраінскага народаў, барацьбе народных мас з феадаламі. Так, у гэтым нумары змешчаны артыкулы Л. Абецэдарскага аб удзеле беларусаў у паўстанні Багдана Хмяльніцкага, А. П'янкова аб паўстанні Дзяніса Мурашкі і М. Безбародава аб навуковай дзейнасці Міхаіла Ламаносава ў Расіі.

Змест нумара:

Грашчанкоў Н.І. Аб перабудове работы АН БССР у святле рашэнняў жнівенскай сесіі ВАСХНІЛ
Мацэпура М.Е. Асноўныя задачы Акадэміі навук БССР у 1949 — 1950 гг.
Абецэдарскі Л.С. Удзел беларускага народа ў паўстанні Багдана Хмельніцкага
П’янкоў А.П. Паўстанне Дзяніса Мурашкі
Безбародаў М.А. М.В. Ламаносаў і першая навуковая хімічная лабараторыя ў Расіі
Губкін С.І. Тэорыя дэфарміравальнасці металу
Багамолаў Г.В. Некаторыя законамернасці ўзроўневага рэжыму водных гарызонтаў карэнных парод у паўднёвай частцы БССР
Мацэпура М.Е. Механізацыя сельскай гаспадаркі як адзін з важнейшых фактараў забеспечання высокіх і ўстойлівых ураджаяў
Годнеў Т.Н., Цярэнцьеў В.М., Пармон К.П. Аб параўнаўчай дыфузіі хларафіла і прадуктаў яго ўзаемадзеяння з высокамалекулярнымі, мала дысацыіруючымі кіслотамі
Несцеровіч Н.Д. Аб укараненні ў культуру бархата амурскага
Скрыпнічэнка Л.А. Кіраванне ростам і развіццём таматаў
Іваноў С.Н. Да пытання аб уплыве катыёнаў на рухомасць фасфат-іёнаў у падзолістай глебе
Патапаў М.В. Прыватнае рашэнне ўраўнення цыркуляцыі і структура турбулентнага патока
Хроніка