Гісторыя Беларусі

Краўцэвіч, А. Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV–XVIII стст.

Краўцэвіч А. Гарады і замкі Беларускага ПанямонняКніга: Краўцэвіч, А. Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV–XVIII стст.: планіроўка, культурны слой / А.К. Краўцэвіч. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 171 с.; іл.

Характарыстыка: На аснове матэрыялаў археалагічных раскопак Алесь Краўцэвіч разглядае праблемы і заканамернасці развіцця гістарычнай планіроўкі, фарміраванне культурнага слою гарадоў і мястэчак Беларускага Панямоння: Гродна, Навагрудка, Ваўкавыска, Слоніма, Ліды, Ашмянаў, Міра, Гальшанаў, Любчы.

Груша, А.І. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага

Груша А.І. Канцылярыя ВКЛ Вялікага княства ЛітоўскагаКніга: Груша, А.І. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў XV–першай паловы XVI ст. / А.І. Груша. — Мінск: Беларуская навука, 2006. — 215 с.

Характарыстыка: Манаграфія Аляксандра Іванавіча Грушы прысвечана канцылярыі Вялікага княства Літоўскага. На падставе шырокага кола крыніц разгледжаны функцыі, структура, персанал, асаблівасці працы і кампетэнцыя канцылырыі Вялікага княства Літоўскага — установы, у нетрах якой узніклі кнігі Метрыкі ВКЛ і мноства актаў, што з’яўляюцца сёння аднымі з асноўных гістарычных крыніц. Увага канцэнтруецца на маладаследаваных і дыскусійных праблемах гісторыі ўстановы.

Звяруга, Я.Г. Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім сярэднявякоўі

Звяруга Я.Г. Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім сярэднявякоўі Матэрыялы па археалогіі Беларусі вып. 10Кніга: Звяруга, Я.Г. Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім сярэднявякоўі / Я.Г. Звяруга. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. — 174 с.; іл. (Матэрыялы па археологіі Беларусі. — 2005. — Вып. 10).

Характарыстыка: У 10-м выпуску «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» публікуецца манаграфія Я.Г. Звяругі «Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім сярэдневякоўі». У манаграфіі прадстаўлены матэрыялы даследаванняў аўтара на тэрыторыі Беларускага Павілля. Прыведзены даныя розных археалагічных культур (штрыхаванай керамікі, банцараўскай, усходнелітоўскіх курганоў; славянскія помнікі ранняга сярэдневякоўя). На аснове прадстаўленых матэрыялаў даецца рэканструкцыя жыцця насельніцтва азначанай тэрыторыі на працягу больш чым двух тысячагоддзяў.

Ткачоў, М.А. Замкі і людзі

Ткачоў М.А. Замкі і людзіКніга: Ткачоў, М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 184 с.; іл.

Характарыстыка: Сярэднявечная Беларусь была «краінай замкаў». Умацаваныя гарады і мястэчкі, якія прымалі навакольнае насельніцтва ў час небяспекі, густой сеткай пакрывалі беларускія землі і стаялі праз кожныя 20–30 км. У кожным замку, феадальным горадзе і мястэчку былі арсеналы, меліся вайсковыя апалчэнні. Кніга Міхася Аляксандравіча Ткачова прысвечана гісторыі ваеннай справы прыватнаўладальніцкіх паселішчаў Беларусі XIV–XVIII стст.

Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.)

Дук Д.У. Полацк і палачане IX–XVIII стст.Кніга: Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.) / Д. У. Дук. — Наваполацк: ПДУ, 2010. — 180 с.; іл.

Анатацыя: Манаграфія Дзяніса Уладзіміравіча Дука прысвечана гісторыі Полацка ІХ–XVIII стст. У кнізе абагульняюцца вынікіархеалагічных раскопак у г. Полацку у 1928–2010 гг. На падставе шырокага кола археалагічных, пісьмовых, картаграфічных і выяўленчых крыніц аўтар робіць рэканструкцыю сацыяльнай і тапаграфічнай прасторы самага старажытнага горада Беларусі. Падрабязна разгледжана гісторыя фарміравання горадаўтваральных структур Полацка (дзяцінца, замкаў, пасадаў). Прыводзіцца аналіз развіцця рамёстваў і гандлю ў Полацку. Прадстаўлена вялікая колькасць малюнкаў, планаў Полацка і табліц з апісаннем нерухомай маёмасці палачан.

Хозераў, І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў Полацку

Хозераў І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў ПолацкуКніга: Хозераў, І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў Полацку / І.М. Хозераў // Гістарычна-археалагічны зборнік — 1927. — Вып. 1. — С. 270-292.

Анатацыя: Артыкул гісторыка архітэктуры Івана Макаравіча Хозерава прысвечаны Спаса-Праабражэнскай царкве ў Полацку — самай старажытнай мураванай пабудове, што захавалася практычна ў нязменным выглядзе з ХІІ ст. Разглядаюцца пытанні рэканструкцыі першапачатковага выгляду будынка і тыпалагічныя сувязі з іншымі культавымі будынкамі тагачаснай ўсходнеславянскай архітэктуры.

Фармат: Djvu.

Памер: 3,5 MB.

Выступленне М.Ф. Спірыдонава [на абароне доктарскай дысертацыі А.К. Краўцэвіча]

Выступленне М.Ф. Спірыдонава на абароне доктарскай дысертацыі А.К. КраўцэвічаАртыкул: Выступленне М.Ф. Спірыдонава [на абароне доктарскай дысертацыі А.К. Краўцэвіча] // Гістарычны альманах. — 1999. — Т. 2. — С. 98–102.

Анатацыя: У 1990–х гадах у айчыннай гістарыяграфіі актыўна абмяркоўвалася праблема ўзнінкнення Вялікага княства Літоўскага. Важнай падзеяй з'явілася абарона А.К. Краўцэвічам доктарскай дысертацыі на тэму ўзнікнення ВКЛ. Улічваючы дужа сціплае кола крыніц па ранняй гісторыі ВКЛ і шэраг невысветленых пытанняў, не ўсе навукоўцы пагадзіліся з тэзісамі А.К. Краўцэвіча. У прыватнасці, некаторыя з іх аспрэчыў М.Ф. Спірыдонаў. Выступ М.Ф. Спірыдонава, апублікаваны разам з адказам А.К. Краўцэвіча, стаў часткай палемікі па дадзенаму пытанню.

Старонкі