Исторические журналы

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1978. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1978 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1978. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, у якім публікаваліся артыкулы па гістарычных і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса была створана ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыродазнаўчых і тэхнічных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. Храналогія публікацый, якія друкаваліся ў рубрыцы «Гісторыя», пераважна ахоплівала ХІХ–ХХ стст. Сярод артыкулаў значнае месца займалі матэрыялы па гісторыі рэвалюцыйнага руху, камуністычнай партыі і савецкага будаўніцтва. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1975 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы пра знаходкі бронзавага веку ў Гомельскай вобласці (В.У. Чэшка), пра стан навуковых даследаванняў па гісторыі Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі (Н.В. Каменская і П.А. Селіванаў), партызанскі рух у Мінска-Чэрвеньскай зоне (1941–1944 гг.) (В.Р. Пашкевіч), рост усеагульнага навучання і піянерскага руху ў заходніх абласцях Беларускай ССР у 1945–1950 гг. (Т.П. Бурдун), а таксама іншыя публікацыі.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1977 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, філасофіі, эканоміцы ды грамадскіх навуках ды дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыкладных і фізіка-матэматычных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Перавага аддавалася публікацыям, звязаным з рэвалюцыйным рухам, Кастрычніцкай рэвалюцыяй і сацыялістычнымі пераўтварэннямі грамадства. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы А.Я. Цукермана пра характэрныя рысы філасофскай думкі Беларусі 1750–1760-х гадоў, Р.А. Нікольскай пра акадэміка М.М. Нікольскага, М.С. Сташкевіча пра заняпад сіянісцкіх партый у Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, а таксама публікацыі пра рост колькасці рабочых у прамысловасці БССР у 1959–1965 гг. (А.М. Змітрачэнка) і змены ў складзе прамысловых рабочых Савецкай Беларусі ў 1966–1975 гг. (М.І. Старавойтаў), а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1955. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1955 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1955. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — акадэмічны часопіс, друкаваны орган Акадэміі навук Беларускай ССР. У 1948–1956 гг. выдаваўся без падзелу на асобныя серыі для розных галін навукі. Таму пад адной вокладкай друкаваліся артыкулы па гісторыі і хіміі, біялогіі і геаграфіі, сельскагаспадарчых і прыкладных навуках. У № 6 за 1955 г. апублікаваны артыкул Л.С. Абэцэдарскага па «гісторыі руска-беларускіх сувязей у ХVII ст.», у якім змешчаны звесткі аб беларускіх рамесніках, масава пераселеных у Рускую дзяржаву ў час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. На матэрыялах перапісных кніг маскоўскай Мяшчанскай слабады аўтарам прыведзены прыклады перасялення збройнікаў і кафляроў, кнігавыдаўцоў і сярэбранікаў, рэзчыкаў па дрэву і муляроў, токараў і сталяроў. З іншых артыкулаў гістарычнай тэматыкі адзначым публікацыю Е.П. Лук’янава аб падзеях рэвалюцыі 1905–1907 гг. у Беларусі.

Спадчына. — 1998. — № 1

Спадчына 1998 № 1Часопіс: Спадчына. — 1998. — № 1 (127).

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» ўзнік у 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол яго аб’ядналіся навукоўцы-гісторыкі, публіцысты і літаратары, неабыякавыя да культуры і мінулага Беларусі. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокая грамадскасць упершыню адкрыла забытыя раней імёны. У № 1 часопіса «Спадчына» за 1998 г. змешчаны артыкулы Макара Краўцова пра Раду Беларускай народнай рэспублікі, Уладзіміра Сакалоўскага пра надзвычайную дыпламатычную місію БНР у Германіі, Юркі Віцьбіча пра партызанскую барацьбу на Беларусі, Ніны Стужынскай і Уладзіміра Ляхоўскага пра наступствы Слуцкага паўстання, а таксама шэраг іншых матэрыялаў.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 4

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1981 № 4Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 4 (48).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» пачаў выдавацца ў 1970 г. Ён з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ публікаваліся матэрыялы, што мусілі спрыяць ахове, даследаванню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна заставаўся невялікім. У № 4 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. друкуюцца матэрыялы да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, артыкулы С.А. Высоцкага пра кіеўскія «Залатыя вароты», С.А. Сергачова пра драўляныя званіцы, П.В. Шкіндзера пра «Кацюшы» ў гады Вялікай Айчыннай вайны, а таксама іншыя матэрыялы.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1977 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса была створана ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, дакладных і медыцынскіх навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.У. Багамольнікава пра пахавальны абрад радзімічаў і С.В. Барыса пра класіфікацыю вясельнай паэзіі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Спадчына. — 1997. — № 6

Спадчына 1997 № 6Часопіс: Спадчына. — 1997. — № 6 (126).

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» быў створаны ў 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння ён гуртаваў гісторыкаў, публіцыстаў, літаратараў, неабыякавых да культуры і мінулага Беларусі. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокая грамадскасць упершыню адкрыла забытыя раней імёны. У № 6 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны артыкулы Аляксандра Надсана пра заходнюю літаратуру на Беларусі ў ХV–XVII стст., Андрэя Блінца пра беларускіх татар у гвардыі Напалеона, Алеся Белага пра Полацк у нямецкіх «лятучых лістках», працяг публікацыі Андрэя Заеркі пра турмы Беларусі ў 1929–1935 гг., чарговы фрагмент Баркулабаўскай хронікі, а таксама шэраг іншых матэрыялаў.

Старонкі