Фильмы-история Беларуси

Ці існаваў старажытнарускі народ? (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Ці існаваў старажытнарускі народ?

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). За дзесяць стагоддзяў сваёй гісторыі Беларусі неаднаразова даводзілася сутыкацца з агрэсіяй Масквы. Абгрунтаваннем гэтых войнаў была «неабходнасць абароны праваслаўных жыхароў Беларусі». Але гэта была толькі фармальная падстава. Каб абгрунтаваць агрэсію, царскія гістарыёграфы вылучылі тэзу пра колішняе існаванне старажытнарускай народнасці — калыскі трох усходнеславянскіх народаў: рускіх, украінцаў і беларускаў.

Клім Смаляціч і Аўрам Смаленскі (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Клім Смаляціч і Аўрам Смаленскі

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). У ХІІ ст. Смаленск быў на піку свайго развіцця, не толькі палітычнага, але і культурнага. Смаленскае княства стала адным з найважнейшых цэнтраў на ўсходнеславянскіх землях. Тады і набылі шырокую вядомасць імёны Кліма Смаляціча і Аўрама Смаленскага.

Кім быў Кірыла Тураўскі? (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Кім быў Кірыла Тураўскі?

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Хаця пра тураўскага Залатаслова, як называлі яго сучаснікі, нам вядома няшмат, затое да нас дайшла амаль неверагодная для аўтара ХІІ ст. колькасць ягоных твораў — пропаведзяў, прыпавесцяў, малітваў, павучанняў, канонаў. Яны адлюстроўваюць натуральнае чалавечае захапленне хараством прыроды, вызначаюцца багатаю паэтычнаю вобразнасцю, узнёсласцю. Вялікі гуманіст старажытнасці, Кірыла Тураўскі — сімвал таленту нашага народу, яркае сведчанне глыбіні каранёў нашае культуры.

Еўфрасіння Полацкая (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Еўфрасіння Полацкая

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). У 1110 г. у сям'і князя Георгія Усяславіча нарадзілася дзяўчынка. Бацькі далі ёй старажытнае полацкае імя Прадслава. Дзедам яе быў славуты Усяслаў Чарадзей. Насуперак волі бацькоў дзяўчына пастрыгаецца ў манашкі. Згодна з традыцыяй, яна абірае новае імя - Еўфрасіння.

Расціслаў Смаленскі (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Расціслаў Смаленскі

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). У сярэдзіне ХІІ ст. Смаленскае княства, якое да гэтага часу адставала ў развіцці ад Полацкага, пачынае набіраць моц. Князі Расціславічы занялі ключавыя пазіцыі ў кіраванні княствамі Русі. Смаленск становіцца культурным цэнтрам усходнерускіх земляў. І заслуга ў гэтым найперш належыць князю Расціславу Мсціславічу.

Усяслаў Чарадзей (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Усяслаў Чарадзей

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). 1029 год быў вельмі няпростым. Знакі на зямлі і на небе цудоўным чынам паказвалі, што хутка здарыцца нешта важнае. У той год у князя Брачыслава нарадзіўся сын. Ягонае імя — Усяслаў — стане вядомым ва ўсёй Усходняй Еўропе. Менавіта за яго валадаранне Полацкая дзяржава дасягнула свайго росквіту.

Рагвалод і Рагнеда (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

Фільм: Рагвалод і Рагнеда

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Найстаражытнейшы горад Беларусі — Полацк. Першая згадка пра яго ў летапісах датуецца 862 годам. Полацкае княства сталася пачаткам беларускай дзяржаўнасці. Першым вядомым нам полацкім князем быў Рагвалод.

Старонкі