Бібліятэка

Україна крізь віки. Том 11. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.)

Україна крізь віки. Том 11. Україна між двома війнами (1921 — 1939 рр.)

Книга: Україна крізь віки. Том 11. Кульчицький, С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / С.В. Кульчицький. — Київ: Альтернативи, 1999. — 336 с.; іл.

Характеристика: Одиннадцатый том многотомного издания по истории Украины посвящён годам мирного развития Украины между двумя мировыми войнами.

Формат: Djvu.

Размер: 4 MB.

Україна крізь віки. Том 12. Україна в другій світовій і Велікій Вітчизняній війнах

Україна крізь віки. Том 12. Україна в другій світовій і Велікій Вітчизняній війнах

Книга: Україна крізь віки. Том 12. Коваль, М.В. Україна в другій світовій і Велікій Вітчизняній війнах (1939 — 1945 рр.) / М.В. Коваль. — Київ: Альтернативи, 1999. — 336 с.; іл.

Характеристика: Двенадцатый том многотомного издания по истории Украины посвящён ратному и трудовому вкладу украинского народа в разгром третьего рейха.

Формат: Djvu.

Размер: 4,29 MB.

Україна крізь віки. Том 13. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.)

Україна крізь віки. Том 13. Україна в умовах системної кризи (1946 — 1980-і рр.)

Книга: Україна крізь віки. Том 13. Баран, В.К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В.К. Баран, В.М. Даниленко. — Київ: Альтернативи, 1999. — 304 с.; іл.

Характеристика: Тринадцатый том посвящён послевоенным десятилетиям истории Украины — периоду противоречивому и сложному, предшествующему обретению независимости.

Формат: Pdf.

Размер: 6,4 MB.

Україна крізь віки. Том 14. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.)

Україна крізь віки. Том 14. Україна на межі тисячоліть (1991 — 2000 рр.)

Книга: Україна крізь віки. Том 14. Литвин, В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / В.М. Литвин. — Київ: Альтернативи, 2000. — 360 с.; іл.

Характеристика: Четырнадцатый том посвящён становлению Украины как независимого государства.

Формат: Pdf.

Размер: 5,7 MB.

Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры

Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратурыКніга: Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў / В.А. Чамярыцкі. — Мн.: Навука і тэхніка, 1969. — 192 с.

Анатацыя: У гэтай працы на вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца беларускія летапісы і хронікі. Галоўная ўвага ўдзяляецца высвятленню паходжання гэтых помнікаў, фарміравання асобных летапісных зводаў і іх далейшай літаратурнай гісторыі.

Фармат: Djvu.

Памер: 25,1 MB.

Семянчук, А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі

Семянчук, А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі

Кніга: Семянчук, А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі: Вучэбны дапаможнік. / А. Семянчук. — Гродна: ГрДУ, 2000. — 163 с.

Анатацыя: Вучэбны дапаможнік прысвечаны важнай катэгорыі сярэднявечных гістарычных крыніц — беларуска-літоўскім летапісам і польскім хронікам XII — XVI ст. Даюцца іх археаграфічная і крыніцазнаўчая характарыстыкі, узаемаўплывы і ўзаемасувязі, аналізуюцца ўнутраная структура і інфарматыўнасць.

Фармат: Pdf.

Памер: 3,5 MB.

Улашчык, М. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі

Улашчык, М. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі БеларусіКніга: Улашчык, М. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі: З рукапіснай спадчыны / Укладальнікі: Я.М. Кісялёва, В.У. Скалабан. — Мн.: БелНДІДАС, 1999. — 120 с.

Анатацыя: У кнізе сабраны працы па археаграфіі і крыніцазнаўству Беларусі вядомага беларускага гісторыка Мікалая Мікалаевіча Улашчыка, што захоўваліся ў яго асабістым архіве. Большасць тэкстаў друкуецца ўпершыню. Гэтыя тэксты павінны былі легчы ў аснову працягу манаграфіі Мікалая Улашчыка «Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода».

Фармат: Djvu.

Памер: 13,2 MB.

Старонкі