Бібліятэка

Ермаловіч, М. Па слядах аднаго міфа

Ермаловіч, М. Па слядах аднаго міфа

Кніга: Ермаловіч, М. Па слядах аднаго міфа

Характарыстыка: Гістарычны бэстсэлер канца 1980-х — пачатку 1990-х. Культавы твор беларускага гісторыка Міколы Ермаловіча. Аўтар паставіў пад сумненне кананічнае на працягу доўгіх дзесяцігоддзяў сцвярджэнне аб тым, што Вялікае княства Літоўскае — дзяржава балтаў-літоўцаў, да стварэння якой беларусы не мелі дачынення. Зараз па пытаннях ранняй гісторыі ВКЛ створаны новыя працы, аднак кніга М. Ермаловіча ўвайшла ў залаты фонд айчыннай гістарычнай навукі і гістарычнай публіцыстыкі.

Фармат: Html.

Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст.

Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст.

Кніга: Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст. / Г. Сагановіч. — Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. — 412 с.

Характарыстыка: Найлепшая і найцікавейшая кніга па гісторыі Беларусі часоў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай.

Анатацыя: Кніга з’яўляецца аўтарскай версіяй сціслага сінтэтычнага выкладу гісторыі Беларусі ад найдаўнейшых часоў да яе ўключэння ў склад Расійскай імперыі. Падзеі дзяржаўна-палітычнага і грамадскага жыцця краю паказаны ў сувязі з еўрапейскім кантэкстам, звернута асаблівая ўвага на тыя аспекты беларускага мінулага, асвятленне якіх найбольш цярпела ад ідэалагічных установак старой гістарыяграфіі.

Фармат: Pdf.

Памер: 6,5 MB.

Грушевський, М. Історія України — Руси

Грушевський, М. Історія України — Руси

Книга: Грушевський, М. Історія України — Руси.

Характеристика: История Киевской Руси и Украины от патриарха украинской историографии Михаила Грушевского. Десять томов охватывают период от заселения территории Украины до 1658 г.

Формат: Html.

Язык/Мова: Украинский/Украінская/Українська.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Книга: Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Характеристика: Интересный и основательный очерк истории Украины авторства современного украинского историка Натальи Яковенко.

Формат: Pdf.

Размер:2,9 MB.

Україна крізь віки. Том 1. На світанку історії

Україна крізь віки. Том 1. На світанку історії

Книга: Україна крізь віки. Том 1. Бунятян, К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Сімоненко. — Київ: Альтернативи, 1998. — 335 с.; іл.

Характеристика: Первый том многотомного издания по истории Украины посвящён эпохам каменного и бронзового веков, а также скифской и сарматской эпохам.

Формат: Djvu.

Размер: 3,72 MB.

Україна крізь віки. Том 2. Античні держави Північного Причорномор’я

Україна крізь віки. Том 2. Античні держави Північного Причорномор’я

Книга: Україна крізь віки. Том 2. Крижицький, С.Д. Античні держави Північного Причорномор’я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяεва. — Київ: Альтернативи, 1998. — 351 с.; іл.

Характеристика: Второй том многотомного издания по истории Украины посвящён греческой колонизации Северного Причерноморья.

Формат: Djvu.

Размер: 3,75 MB.

Україна крізь віки. Том 3. Давні слов’яні

Україна крізь віки. Том 3. Давні слов’яні

Книга: Україна крізь віки. Том 3. Баран, В.Д. Давні слов’яні / В.Д. Баран. — Київ: Альтернативи, 1998. — 335 с.; іл.

Характеристика: Третий том многотомного издания по истории Украины посвящён вопросам происхождения славян, их хозяйственных занятий и социальных отношений. Рассмотрен ряд археологических культур (типа Праги-Корчак, колочинская и другие), в том числе вопросы их соотношения с антами, склавинами и венедами письменных источников.

Формат: Djvu.

Размер: 2,42 MB.

Старонкі