Бібліятэка

Янушкевіч, А.М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558–1570 гг.

Янушкевіч А.М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558-1570Кніга: Янушкевіч, А. М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558–1570 гг. / А. М. Янушкевіч. — Мінск : Медисонт, 2007. — 356 с.

Характарыстыка: Манаграфія прысвечана ўдзелу Вялікага княства Літоўскага ў Інфлянцкай (Лівонскай) вайне ў 1558–1570 гг. У працы разглядаюцца ход ваенных дзеянняў і дыпламатычных зносін, праблемы арганізацыі ўзброеных сіл ВКЛ і іх фінансава-матэрыяльнага забеспячэння, фактары ўплыву ваеннага становішча на развіццё ўнутрыпалітычных і сацыядэмаграфічных працэсаў у ВКЛ. На падставе вывучэння архіўных матэрыялаў, аўтар робіць важныя высновы, напрыклад, адносна матываў удзелу ў вайне Маскоўскага царства.

Фармат: Pdf.

Памер: 3,8 MB.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1949 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 1.

Характарыстыка: Пачынаючы з 1948 г., часопіс стаў агульным для ўсіх аддзяленняў Акадэміі навук БССР і да 1956 г. не меў асобных серый для гуманітарных, прыродазнаўчых і фізіка-тэхнічных навук. Віталіся артыкулы гістарычнай тэматыкі, прысвечаныя сувязям беларускага, рускага і ўкраінскага народаў, барацьбе народных мас з феадаламі. Так, у гэтым нумары змешчаны артыкулы Л. Абецэдарскага аб удзеле беларусаў у паўстанні Багдана Хмяльніцкага, А. П'янкова аб паўстанні Дзяніса Мурашкі і М. Безбародава аб навуковай дзейнасці Міхаіла Ламаносава ў Расіі.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1948 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 6.

Характарыстыка: Пачынаючы з 1948 г., часопіс стаў агульным для ўсіх аддзяленняў Акадэміі навук БССР і да 1956 г. не меў асобных серый для гуманітарных, прыродазнаўчых і фізіка-тэхнічных навук. У гэтым нумары апублікаваны артыкулы гісторыка В. Перцава аб грамадскай дзейнасці Францыска Скарыны, археолага В. Тарасенкі аб гісторыі Мінска, мастацтвазнаўцы М. Кацэра аб архітэктуры Магілёва.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1948 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 5.

Характарыстыка: Пачынаючы з 1948 г., часопіс стаў агульным для ўсіх аддзяленняў Акадэміі навук БССР і да 1956 г. не меў асобных серый для гуманітарных, прыродазнаўчых і фізіка-тэхнічных навук. Артыкулы па гісторыі Беларусі (або археалогіі, этнаграфіі, фалькларыстыцы, мовазнаўству і літаратуразнаўству) прысутнічалі не ў кожным нумары «Вясцей Акадэміі навук БССР». У гэтым нумары іх, напрыклад, няма. Затое цікавасць у якасці адметнасці эпохі выклікаюць артыкулы, прысвечаныя біялагічнай навуцы — адлюстраванне супрацьстаяння прыхільнікаў г.зв. «мічурынскай біялогіі» Трафіма Лысенкі і навукоўцаў-генетыкаў.

Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці М. Ткачова. У 2 ч. Ч. 1

Гістарычна-археалагічны зборнік Памяці Міхася Ткачова У 2 ч. Ч. 1 1993Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці Міхася Ткачова. У 2 ч. Ч. 1. — Мінск: ТАА Сантанас, 1993.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, прысвечанае разнастайным аспектам гісторыі і археалогіі. Першы нумар зборніка быў выдадзены Інбелкультам у 1927 г. і змяшчаў артыкулы Дз.І. Даўгялы, А.М. Ляўданскага, К.М. Палікарповіча, М.М. Шчакаціхіна, І.М. Хозерава і іншых. Пасля гэтага выданне было закрыта. У 1993 г. пабачыў свет зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны памяці археолага М. Ткачова (у двух частках). Зборнік меў аналагічную назву. Такім чынам было адноўлена выданне гістарычна-археалагічнага зборніка. У перыядычным выданні разглядаюцца праблемы археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, перыядаў сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Сярод аўтараў адноўленага ГАЗа — археолагі і гісторыкі Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, прыбалтыйскіх краін. Першая частка выпуска памяці М. Ткачова ўтрымлівае артыкулы М.М. Чарняўскага, Ю.М. Бохана, Л.У. Дучыц і шэрагу іншых археолагаў.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1948 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 4.

Характарыстыка: Пачынаючы з 1948 г., часопіс стаў агульным для ўсіх аддзяленняў Акадэміі навук БССР і да 1956 г. не меў асобных серый для гуманітарных, прыродазнаўчых і фізіка-тэхнічных навук. Артыкулы па гісторыі Беларусі (або археалогіі, этнаграфіі, фалькларыстыцы, мовазнаўству і літаратуразнаўству) прысутнічалі не ў кожным нумары «Вясцей Акадэміі навук БССР». Няма іх і ў гэтым нумары. Пэўную цікавасць выклікае адзнака часу — артыкул аб вырошчванні кок-сагызу — забытай зараз расліны, якую ў пасляваенны час вырошчвалі для вырабу натуральнага каўчуку.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1948 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1948. — № 3.

Характарыстыка: Пачынаючы з 1948 г., часопіс стаў агульным для ўсіх аддзяленняў Акадэміі навук БССР і да 1956 г. не меў асобных серый для грамадскіх, біялагічных, фізіка-тэхнічных і іншых навук. Пад адной вокладкай публікаваліся артыкулы па гісторыі, медыцыне, сельскай гаспадарцы, геалогіі і іншых галінах навукі і тэхнікі. Не залежна ад сферы навуковых ведаў, артыкулы ў 1940-х — 1950-х гг. публікаваліся па-беларуску (і па гісторыі, і па хіміі, і па медыцыне). Артыкулы па гісторыі Беларусі (або археалогіі, этнаграфіі, фалькларыстыцы, мовазнаўству і літаратуразнаўству) прысутнічалі не ў кожным нумары «Вясцей Акадэміі навук БССР». Прыярытэт аддаваўся гісторыі матэрыяльнай культуры, пытанням сувязяў беларускага і рускага народаў. Тэматыка датычылася не толькі гісторыі Беларусі, але і гісторыі Расіі. Выразных дыспрапорцый, характэрных для пазнейшага часу (перавагі публікацый па сацыяльна-эканамічным пытанням, грамадска-палітычнаму развіццю ХІХ — ХХ стст., Вялікай Айчыннай вайне, поспехам камуністычнага будаўніцтва) спачатку не было. Акрамя навуковых і юбілейных прапагандысцкіх артыкулаў, змяшчаліся прамовы правадыроў у беларускім перакладзе.

Старонкі