Бібліятэка

Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 4

Гістарычна-археалагічны зборнік 1994 № 4Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 4.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, прысвечанае пытанням археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, археалогіі і гісторыі сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Першы нумар выдадзены ў 1927 г., пасля чаго выданне было закрыта, каб аднавіцца толькі ў 1993 г. У чацвёртым нумары ГАЗа апублікаваны даследаванні Л.У. Дучыц, Э.М. Зайкоўскага, Ю.А. Заяца, А.В. Квяткоўскай, В.Л. Насевіча, В.І. Шадыры і іншых навукоўцаў.

Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 3

Гістарычна-археалагічны зборнік 1994 № 3Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 3.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, прысвечанае пытанням археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, археалогіі і гісторыі сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Першы нумар выдадзены ў 1927 г., пасля чаго выданне было закрыта, каб аднавіцца толькі ў 1993 г. Трэці нумар ГАЗа ўтрымлівае артыкулы У.П. Ксяндзова, І. Язэпенкі, Я.Г. Звяругі, А.М. Мядзведзева, А.У. Ільюцік, М.І. Лашанкова, Ю.М. Бохана, Т.С. Бубенькі, Л.У. Дучыц, Ю.А. Заяца і іншых даследчыкаў.

Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ)

Гістарычна-археалагічны зборнік ГАЗЧасопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ)

Характарыстыка: «Гістарычна-археалагічны зборнік» (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, у якім публікуюцца артыкулы археолагаў і гісторыкаў, прысвечаныя актуальным праблемам археалогіі шырокага храналагічнага дыяпазону. Першы нумар зборніка быў выдадзены Інбелкультам у 1927 г. У ім апублікаваны матэрыял пра дзейнасць гісторыка-археалагічнай камісіі Інстытута беларускай культуры ў 1925 — 1926 гг. Дз.І Даўгялы, працы па выніках археалагічных даследаванняў А.М. Ляўданскага, К.М. Палікарповіча, І.А. Сербава, С.А. Дубінскага, а таксама даследаванні па гісторыі і нумізматыцы. Выданне было закрыта і адноўлена Інстытутам гісторыі НАН Беларусі толькі ў 1993 г. У абноўленым выданні разглядаюцца праблемы археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, перыядаў сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Сярод аўтараў ГАЗа — археолагі і гісторыкі Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, краін Прыбалтыкі.

Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці М. Ткачова. У 2 ч. Ч. 2

Гістарычна-археалагічны зборнік Памяці Міхася Ткачова У 2 ч. Ч. 2 1993Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. Памяці Міхася Ткачова. У 2 ч. Ч. 2. — Мінск: ТАА Сантанас, 1993.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, прысвечанае разнастайным аспектам гісторыі і археалогіі. Першы нумар пабачыў свет у 1927 г. і змяшчаў артыкулы супрацоўнікаў Інбелкульта: А.М. Ляўданскага, К.М. Палікарповіча і іншых. Потым выданне было закрыта. У 1993 г. выйшаў зборнік, прысвечаны памяці археолага М. Ткачова (у двух частках) з аналагічнай назвай. Так аднавілася выданне гістарычна-археалагічнага зборніка. У абноўленым выданні разглядаюцца праблемы археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, перыядаў сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Сярод аўтараў ГАЗа — археолагі і гісторыкі Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, краін Прыбалтыкі. Другая частка выпуска памяці М. Ткачова ўтрымлівае артыкулы Г.В. Ласкавага, А.А. Макушнікава, А.А. Мяцельскага, С.В. Тарасава, В.В. Шаблюка і шэрагу іншых археолагаў.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1949 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук Беларускай ССР — навуковы часопіс, у якім публікавалі вынікі даследаванняў супрацоўнікі ўсіх інстытутаў АН БССР, паколькі з 1948 г. па 1956 г. падзелу на асобныя серыі для фізікаў, біёлагаў, агратэхнікаў і даследчыкаў у галіне грамадскіх навук не было. Пераважалі артыкулы па праблемах натуральных і прыкладных навук. Гістарычная тэматыка прысутнічала не ў кожным нумары, але мела месца. У нумары 4 за 1949 г. бачым артыкул П.М. Кірушына «А.С. Пушкін і перадавая грамадская мысль у Расіі на пачатку ХІХ ст.» Адразу некалькі публікацый прысвечаны кнізе Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм». Пры гэтым — які жах! — тэкст Я.П. Галенчанкі выйшаў з абдрукоўкай — «эпірыякрытыцызм» замест «эмпірыякрытыцызм». Разумеючы, у якім гэта адбылося годзе, і прымаючы пад увагу, у назве чыёй кнігі дапушчана памылка, можам толькі спадзявацца, што нічога дрэннага не сталася з наборшчыкамі-карэктарамі-рэдактарамі і аўтарам.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1949 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук Беларускай ССР — агульны навуковы часопіс для ўсіх інстытутаў АН БССР з 1948 па 1956 г. Паколькі падзелу на асобныя серыі для грамадскіх, фізіка-тэхнічных, аграрных навук не было, пад адной вокладкай публікаваліся артыкулы надзвычай шырокай тэматыкі. Артыкулы па гісторыі, археалогіі, этнаграфіі прысутнічалі не ў кожным нумары. У некаторых выпадках эпоху характарызуюць ужо назвы артыкулаў. Напрыклад, у нумары 2 за 1949 г. змешчаны артыкулы І.С. Чымбурга і І.М. Ільюшына, прысвечаныя, адпаведна, рабоце Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм» і развіццю Леніным гнасеалагічнага патэнцыялу дыялектычнага матэрыялізма. І.В. Гутараў надрукаваў артыкул супраць касмапалітызма ў літаратурнай крытыцы, літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы БССР. Узгадаем, што барацьба супраць касмапалітызму была распачата якраз у канцы 1940-х гадоў і працягвалася да смерці Сталіна. У іншым артыкуле даследчык Ю.С. Пшыркоў спрабуе пазначыць сувязі паміж творчасцю Пушкіна і беларускай літаратурай: пераважна шукае ўплыў творчасці вядомага рускага паэта на Янку Купалу і Якуба Коласа.

Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1949 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1949. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — навуковы часопіс. З 1948 г. па 1956 г. ён не меў асобных серый для грамадскіх, прыродазнаўчых, фізіка-тэхнічных, аграрных навук. Публікацыі па медыцыне, агратэхніцы, фізіцы, літаратуразнаўству публікаваліся пад адной вокладкай. Не кожны нумар змяшчаў матэрыялы па гісторыі (археалогіі, этнаграфіі). Аднак нават змест нумароў Вясцей АН БССР характарызуе эпоху. Напрыклад, у нумары 2 за 1949 г. таксама адсутнічаюць гістарычныя артыкулы. Затое дзве публікацыі прысвечаны пытанням культывавання кок-сагызу. Кок-сагыз — экзатычная і забытая зараз расліна, якую ў свой час актыўна вырошчвалі для атрымання натуральнага каўчуку (паколькі айчынная нафтахімічная прамысловасць тады не магла задавольніць патрэб народнай гаспадаркі ў гэтым матэрыяле). Другі нумар Вясцей АН БССР выдаецца пад тытулам «Весці Акадэміі навук Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі»

Старонкі