Энциклопедии и словари

Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 3. Летичів — Розкопки

Радянська енциклопедія історії України. Т. 3. Летичів - РозкопкиКніга: Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 3. Летичів — Розкопки / Редкол.: А.Д. Скаба (відп. ред.) [та ін.]. — Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1971. — 575 с. ; іл.

Характарыстыка: «Радянська енциклопедія історії України» (РЕІУ) — перше енциклопедичне видання, присвячене історії українського народу. Вона є вагомим досягненням історичної науки. Водночас необхідно пам’ятати про її політичну заангажованість, зумовлену догмами й стереотипами комуністичної доби. Більше половини всіх статей РЕІУ присвячено радянській добі. У ряді статей розповідається про встановлення радянської влади, про буремні часи громадянської війни 1918–1920 рр. В енциклопедії показано вклад українського народу як на фронті, так і в тилу в історичну перемогу Радянського Союзу над німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. На сторінках видання розповідається про воєнні операції, які радянські війська вели за визволення України, про партизанський рух і підпілля. Енциклопедія відтворює історію західноукраїнських земель, боротьбу трудящих Західної України, Північної Буковини і Закарпаття за соціальне і національне визволення. В статтях всебічно розкривається, «як український народ у тісній співдружності з усіма народами Союзу РСР досяг величезних успіхів у всіх сферах економічного і політичного життя, перетворив Україну на могутню індустріальну державу з високорозвинутим сільським господарством, з передовою наукою і культурою».

Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 2. Державін — Лестригони

Радянська енциклопедія історії України. Т. 2. Державін - ЛестригониКніга: Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 2. Державін — Лестригони / Редкол.: А.Д. Скаба (відп. ред.) [та ін.]. — Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1970. — 583 с. ; іл.

Характарыстыка: «Радянська енциклопедія історії України» (РЕІУ) — перше енциклопедичне видання, присвячене історії українського народу. Вона є вагомим досягненням історичної науки. Водночас необхідно пам’ятати про її політичну заангажованість, зумовлену догмами й стереотипами комуністичної доби. «Радянська енциклопедія історії України» розповідає про багатовікову героїчну боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність. В статтях подано історію Київської Русі, показано боротьбу українського народу проти феодально-кріпосницького гноблення, проти султанської Туреччини, шляхетської Польщі та інших іноземних загарбників, показується приєднання України до Росії. Енциклопедія висвітлює соціально-економічну історію України XIV–XVIII століть, виникнення козацтва і Запорізької Січі, їхню роль в антифеодальній боротьбі українського народу. Ряд статей присвячено конкретним проявам боротьби народних мас України за своє соціальне і національне визволення — селянсько-козацьким повстанням, гайдамацькому рухові на Правобережжі, рухові опришків на західноукраїнських землях тощо. Значне місце в енциклопедії займає виклад історії визвольного руху XIX — початку XX століть, зокрема руху декабристів і народництва. Подається чимало статей про революційні події на Україні в період першої і другої буржуазне-демократичних революцій в Росії, про робітничі організації, робітничі й солдатські повстання та селянські заворушення. Більше половини всіх статей РЕІУ присвячено радянській добі.

Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 1. Абазин — Державець

Радянська енциклопедія історії України. Т. 1. Абазин - ДержавецьКніга: Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 1. Абазин — Державець / Редкол.: А.Д. Скаба (відп. ред.) [та ін.]. — Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1969. — 552 с. ; іл.

Характарыстыка: «Радянська енциклопедія історії України» (РЕІУ) — перше енциклопедичне видання, присвячене історії українського народу. Вона є вагомим досягненням історичної науки. Водночас необхідно пам’ятати про її політичну заангажованість, зумовлену догмами й стереотипами комуністичної доби.

«Радянська енциклопедія історії України» розповідає про багатовікову героїчну боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність, «за побудову соціалізму і комуністичного суспільства». В статтях подано історію Київської Русі, показано боротьбу українського народу проти феодально-кріпосницького гноблення, проти султанської Туреччини, шляхетської Польщі та інших іноземних загарбників, показується приєднання України до Росії. Енциклопедія висвітлює соціально-економічну історію України XIV–XVIII століть, виникнення козацтва і Запорізької Січі, їхню роль в антифеодальній боротьбі українського народу. Ряд статей присвячено конкретним проявам боротьби народних мас України за своє соціальне і національне визволення — селянсько-козацьким повстанням, гайдамацькому рухові на Правобережжі, рухові опришків на західноукраїнських землях тощо. Значне місце в енциклопедії займає виклад історії визвольного руху XIX — початку XX століть, зокрема руху декабристів і народництва. Подається чимало статей про революційні події на Україні в період першої і другої буржуазне-демократичних революцій в Росії, про робітничі організації, робітничі й солдатські повстання та селянські заворушення.

Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 10. Т — Я

Енциклопедія історії України. Т. 10. Т - ЯКніга: Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 10. Т — Я / Редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 2013. — 784 с. ; іл.

Характарыстыка: Наприкінці 1980-х рр. в Україні була розгорнута науково-дослідна робота, пов’язана з теоретичним переосмисленням історії, дослідуванням її «білих плям». Плідна робота істориків, спрямована на виявлення місця української історії в історії людства, створила належне підгрунтя для докорінного переосмислення концепції історії України. Це дозволило приступити до підготування даного видання.

Десятий том «Енциклопедії історії України» містить слова на на літери від Т по Я включно.

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласцьКніга: Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць. — Мінск: БелСЭ, 1984. — 368 с.; іл.

Характарыстыка: Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі — спіс узятых пад ахову помнікаў, які мае статус афіцыйнага дакумента. Прапануемы том прысвечаны помнікам Брэсцкай вобласці. Пасля выпуска «Збора» ў сямі тамах (васьмі кнігах) пачалося яго перавыданне ў дапрацаваным дапоўненым выглядзе на рускай мове. З распадам СССР перавыданне было спынена. Першы і адзіны том рускамоўнага выдання быў прысвечаны Брэсцкай вобласці, выйшаў у 1990 г. і таксама прадстаўлены на сайце.

У першы том «Збора помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» ўвайшлі помнікі г. Брэста, а таксама Баранавіцкага, Бярозаўскага, Брэсцкага, Ганцавіцкага, Драгічынскага, Жабінскаўскага, Іванаўскага, Івацэвіцкага, Камянецкага, Кобрынскага, Лунінецкага, Ляхавіцкага, Маларыцкага, Пінскага, Пружанскага, Столінскага раёнаў. Улічаны помнікі археалогіі, гісторыі, архітэктуры, манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Кожнаму помніку прысвечаны артыкул з характарыстыкай яго гістарычнай і мастацкай каштоўнасці. Акрамя таго, выданне ўключае спіс бібліятэк, музеяў і архіваў Брэсцкай вобласці і імянны, геаграфічны і храналагічны паказальнікі.

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі БеларусьКніга: Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк. — Мінск : БЕЛТА, 2009. — 684 с.; іл.

Характарыстыка: У 1984–1988 гг. у БССР было ажыццёўлена выданне «Збора помнікаў гісторыі і культуры Беларусі». На працягу наступных гадоў спісы помнікаў гісторыі і культуры рэспубліканскага і мясцовага значэння папаўняліся, што абумовіла падрыхтоўку прапануемага выдання. «Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь» 2009 г. выдання ўключае помнікі археалогіі, архітэктуры, гісторыі, горадабудаўніцтва, мастацтва, а таксама матэрыяльныя рухомыя аб’екты і нематэрыяльныя праяўленні творчасці, якім нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Звесткі па гісторыка-культурных каштоўнасцях катэгорый «0», «1» і «2» дапоўнены здымкамі, апісаннем і кароткай гістарычнай даведкай. У даведніку ўтрымліваецца больш за 800 фотаздымкаў.

Архітэктура Беларусі: энцыклапедычны даведнік

Архітэктура Беларусі энцыклапедычны даведнікКніга: Архітэктура Беларусі : энцыклапедычны даведнік / рэдкал.: А.А. Воінаў [і інш.]. — Мінск : БелЭн, 1993. — 620 с. ; іл.

Характарыстыка: На працягу сваёй гісторыі беларускі народ стварыў высокаразвітую і арыгінальную архітэктуру. Яе лепшыя помнікі адлюстроўваюць асаблівасці і найважнейшыя архітэктурна-мастацкія плыні і дасягненні сваёй эпохі, сведчаць аб практычнай мудрасці і мастацкім майстэрстве дойлідаў Беларусі. У аднатомнай энцыклапедыі змешчана больш за 1 200 артыкулаў, прысвечаных лепшым творам беларускай архітэктуры ХІІ–ХХ стст. У ёй чытач зможа знайсці інфармацыю пра такія выдатныя помнікі старажытнага дойлідства, як Сафійскі сабор у Полацку, Барысаглебская царква ў Гродне, касцёлы ў Пінску і Слоніме, замкі ў Лідзе і Міры, палацава-паркавыя ансамблі ў Нясвіжы і Гомелі ды многія іншыя. Прадстаўлены таксама лепшыя творы архітэктуры, якія не дайшлі да нас з-за ваенных ліхалеццяў, не ўцалелі з-за чыноўніцкага раўнадушша, непавагі і абыякавасці да культурнай спадчыны. Змешчаны і даведкі пра лепшыя ансамблі і будынкі савецкага часу. Асобныя артыкулы прысвячаюцца лепшым мемарыяльным збудаванням.

Старонкі