ВКЛ

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі т. 2 Протарэнесанс і АдраджэннеКніга: Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне / С.І. Санько [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 840 с.

Анатацыя: У томе разглядаюцца перадумовы і станаўленне філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў канцы XV — сярэдзіне XVI ст. Аналізуецца сацыякультурная сітуацыя і ідэалагічны кантэкст засваення і развіцця ідэй еўрапейскага Рэнесансу з пункту погляду міжкультурнага і міжцывілізацыйнага дыялога. Асаблівая ўвага надаецца творчасці Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Льва Сапегі, Мацея Стрыйкоўскага і інш., узнаўленню базавых элементаў познесярэднявечнай штодзённасці, аналізу рэнесансных міфа-гістарычных наратываў, датычных ранняй этнічнай гісторыі рэгіёна ВКЛ.

Фармат: Pdf.

Памер: 5,4 MB.

Гаштольды (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам ГаштольдыФільм: Гаштольды

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Гаштольды (Гаштаўты) — адзін з самых знатных і багатых родаў Вялікага княства Літоўскага. Іх галоўнымі супернікамі ў палітычнай барацьбе былі Радзівілы. Летапісы называюць пачынальнікам Гаштольдаў міфічнага гетмана Крумпу, але першым вядомым прадстаўніком роду з’яўляўся Андрэй Гаштольд, палкаводзец князя Гедзіміна.

Ян Гаштольд браў актыўны ўдзел у барацьбе паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам Кейстутавічам — спачатку на баку Свідрыгайлы, потым — на баку Жыгімонта Кейстутавіча. Пасля забойства апошняга Ян Гаштольд узначаліў групоўку магнатаў, якая дамагалася абвяшчэння вялікім князем 13-гадовага Казіміра — брата польскага караля Уладзіслава. Напаіўшы польскую дэлегацыю, Ян і астатнія магнаты скарысталіся зручным момантам. У ноч на 29 чэрвеня 1440 г. у Віленскім кафедральным касцёле Казімір быў абвешчаны вялікім князем.

Філон Кміта (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Род Радзівілаў у ВКЛФільм: Род Радзівілаў у ВКЛ

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Не так часта імя аднаго і таго ж чалавека сустракаецца на старонках гістарычных выданняў і ў падручніках па літаратуры. Даволі рэдка бліскучы ваенны талент спалучаецца з выдатнай пісьменніцкай манерай. Але ў выпадку Філона Кміты было менавіта так. Ён быў сынам беларускага шляхціца з роду Кмітаў, што аселі ў Кіеўскім ваяводстве, і праславіўся бліскучымі перамогамі ў войнах з Масквой. Найбольшую славу атрымаў сваімі дзеяннямі ў час Інфлянцкай вайны. У якасці ўзнагароды ён атрымаў Чарнабыльскае ўладанне ў Кіеўскім ваяводстве. Так да прозвішча Кміта дадалося другое — Чарнабыльскі.

Род Радзівілаў у ВКЛ (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Род Радзівілаў у ВКЛФільм: Род Радзівілаў у ВКЛ

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Гэта быў род, які па магутнасці не меў сабе роўных у Вялікім княстве Літоўскім. Яго прадстаўнікі нязменна займалі вышэйшыя пасады, а багаццю зайздросцілі нават вялікія князі. Радзівілы — род балцкага паходжання, які адыграў прыкметную ролю ў гісторыі Беларусі, Літвы, Польшчы. Паводле легенды, пачынальнікам роду быў вышэйшы паганскі святар. Першым дакладна вядомым прадстаўніком з’яўляецца Осцік, які пры хрышчэнні прыняў імя Хрысціян. Менавіта ён у пачатку XV ст. прыняў родавы герб «Трубы». Пачатак імкліваму росту родавых маёнткаў звязваюць з імем Мікалая Радзівіла Старога, віленскага ваяводы і канцлера.

Бітва на рацэ Уле (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Бітва на рацэ УлеФільм: Бітва на рацэ Уле

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Сярод усіх бітваў, дзе браў удзел Мікалай Радзівіл Руды, самая слаўная перамога была здабытая ім на рацэ Уле. Інфлянцкая вайна паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскім царствам працягвалася ўжо год. Царскім войскам захоплены старажытны Полацк, у якім знішчана частка насельніцтва. Пасля гэтага Іван IV імкнуўся развіць поспех далей. Царскаму намесніку Шуйскаму было загадана выйсці з Полацка і каля Оршы злучыцца з буйным маскоўскім войскам. Пасля маскоўскія войскі павінны былі рухацца на Менск і Наваградак. Паўставала пагроза існаванню ВКЛ.

Янушкевіч, А.М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558 — 1570 гг.

Янушкевіч А.М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558 - 1570Кніга: Янушкевіч, А.М. Вялікае Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558 — 1570 гг. / А.М. Янушкевіч. — Мінск: Медисонт, 2007. — 356 с.

Характарыстыка: Манаграфія прысвечана ўдзелу Вялікага княства Літоўскага ў Інфлянцкай (Лівонскай) вайне ў 1558 — 1570 гг. У працы разглядаюцца ход ваенных дзеянняў і дыпламатычных зносін, праблемы арганізацыі ўзброеных сіл ВКЛ і іх фінансава-матэрыяльнага забеспячэння, фактары ўплыву ваеннага становішча на развіццё ўнутрыпалітычных і сацыядэмаграфічных працэсаў у ВКЛ. На падставе вывучэння архіўных матэрыялаў, аўтар робіць важныя высновы, напрыклад, адносна матываў удзелу ў вайне Маскоўскага царства.

Фармат: Pdf.

Памер: 3,8 MB.

Іван Жахлівы і полацкая трагедыя (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Іван Жахлівы і полацкая трагедыяФільм: Іван Жахлівы і полацкая трагедыя

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Іван IV Жахлівы (Грозны) — змрочная асоба ў беларускай, ды і расійскай гісторыі. Адукаваны ды набожны маскоўскі цар запомніўся жорсткай барацьбой з уласным баярствам ды іншымі падданымі, якая межавала з садызмам. У гісторыю Беларусі Іван Жахлівы ўвайшоў у сувязі з Інфлянцкай (Лівонскай) вайной. У 1558 г. Іван IV распачынае вайну супраць Інфлянцкага ордэна. Паводле таемнага пагаднення паміж ордэнам і Вялікім княствам Літоўскім, тэрыторыя Інфлянтаў пераходзіць пад пратэктарат ВКЛ. У Лівонію рушыць войска Вялікага княства на чале з Мікалаем Радзівілам Чорным. У адказ Іван IV пачынае вайну з ВКЛ. У 1563 г. выдатна ўзброенае маскоўскае войска заняло Полацк. Тысячы людзей былі выгнаны ў Маскоўскае царства. Па загадзе цара былі забіты манахі-бернардзіны і дамініканцы. Яўрэйскае насельніцтва было патоплена ў Дзвіне.

Старонкі