ВКЛ

Гісторыя беларускага мастацтва. Том 1. Да другой паловы XVI ст.

Гісторыя беларускага мастацтва. Том 1Кніга: Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 1: Ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст. / Рэдкал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.; Рэд. тома С.В. Марцэлеў, Л.М. Дробаў. — Мн.: Навука і тэхніка, 1987. — 304 с.; іл.

Анатацыя: У першым томе разглядаецца зараджэнне і развіццё ўсіх відаў і жанраў выяўленчага мастацтва і архітэктуры на тэрыторыі Беларусі ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст. Упершыню ў мастацтвазнаўстве зроблена спроба вызначыць месца і ролю беларускага мастацтва ў сусветнай культуры.

Фармат: Pdf.

Памер: 71,6 MB.

Гісторыя беларускага мастацтва. Том 2. Другая палова XVI ст. — канец XVIII ст.

Гісторыя беларускага мастацтва. Том 2Кніга: Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 2: Другая палова XVI ст. — канец XVIII ст./ Рэдкал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.; Рэд. тома Я.М. Сахута. — Мн.: Навука і тэхніка, 1988. — 384 с.; іл.

Анатацыя: Другі том змяшчае матэрыял па выяўленчаму мастацтву і архітэктуры другой паловы XVI ст. — XVIII ст. Па багаццю і разнастайнасці відаў і жанраў гэта самы насычаны перыяд у гісторыі мастацтва дарэвалюцыйнай Беларусі. Том добра ілюстраваны.

Фармат: Pdf.

Памер: 57,2 MB.

Ермаловіч, М. Па слядах аднаго міфа

Ермаловіч, М. Па слядах аднаго міфа

Кніга: Ермаловіч, М. Па слядах аднаго міфа

Характарыстыка: Гістарычны бэстсэлер канца 1980-х — пачатку 1990-х. Культавы твор беларускага гісторыка Міколы Ермаловіча. Аўтар паставіў пад сумненне кананічнае на працягу доўгіх дзесяцігоддзяў сцвярджэнне аб тым, што Вялікае княства Літоўскае — дзяржава балтаў-літоўцаў, да стварэння якой беларусы не мелі дачынення. Зараз па пытаннях ранняй гісторыі ВКЛ створаны новыя працы, аднак кніга М. Ермаловіча ўвайшла ў залаты фонд айчыннай гістарычнай навукі і гістарычнай публіцыстыкі.

Фармат: Html.

Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст.

Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст.

Кніга: Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст. / Г. Сагановіч. — Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. — 412 с.

Характарыстыка: Найлепшая і найцікавейшая кніга па гісторыі Беларусі часоў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай.

Анатацыя: Кніга з’яўляецца аўтарскай версіяй сціслага сінтэтычнага выкладу гісторыі Беларусі ад найдаўнейшых часоў да яе ўключэння ў склад Расійскай імперыі. Падзеі дзяржаўна-палітычнага і грамадскага жыцця краю паказаны ў сувязі з еўрапейскім кантэкстам, звернута асаблівая ўвага на тыя аспекты беларускага мінулага, асвятленне якіх найбольш цярпела ад ідэалагічных установак старой гістарыяграфіі.

Фармат: Pdf.

Памер: 6,5 MB.

Грушевський, М. Історія України — Руси

Грушевський, М. Історія України — Руси

Книга: Грушевський, М. Історія України — Руси.

Характеристика: История Киевской Руси и Украины от патриарха украинской историографии Михаила Грушевского. Десять томов охватывают период от заселения территории Украины до 1658 г.

Формат: Html.

Язык/Мова: Украинский/Украінская/Українська.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Книга: Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Характеристика: Интересный и основательный очерк истории Украины авторства современного украинского историка Натальи Яковенко.

Формат: Pdf.

Размер:2,9 MB.

Україна крізь віки. Том 5. Галицько-Волинська Русь

Україна крізь віки. Том 5. Галицько-Волинська Русь

Книга: Україна крізь віки. Том 5. Котляр, М.Ф. Галицько-Волинська Русь / М.Ф. Котляр. — Київ: Альтернативи, 1998. — 336 с.; іл.

Характеристика: Пятый том многотомного издания по истории Украины посвящён истории Галицко-Волынской Руси от начала формирования её территории до упадка.

Формат: Djvu.

Размер: 2,27 MB.

Старонкі