Гісторыя Беларусі (1 курс, 2 семестр)

Гісторыя Беларусі (1 курс, 2 семестр)1 курс, 2 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Утварэнне Вялiкага княства Лiтоўскага: гістарыяграфія і крыніцы.
1. Асноўныя падыходы да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ў гістарыяграфіі (+ абмеркаванне артыкула С. Думіна).
2. Агляд асноўных крыніц (па праблеме ўтварэння ВКЛ): даклады.
3. Першыя звесткі пра Літву (чытанне ўрыўка з Кведлінбургскіх аналаў).
+ Тэст-5-хвілінка.

Крыніцы:


Літаратура:

1. ВМК В.І. Мішынай.


Фільмы:


(Працяг будзе...)

Рубрыкі: