Спадчына. — 1993. — № 4

Спадчына 1993 № 4Часопіс: Спадчына. — 1993. — № 4.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» ўзнік у 1989 г. з бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол часопіса аб'ядналіся неабыякавыя да культуры і гісторыі Беларусі вучоныя, публіцысты, літаратары. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокай грамадскасці былі адкрытыя забытыя раней імёны. У № 4 часопіса «Спадчына» за 1993 г. змешчаны артыкулы Валянціна Грыцкевіча аб дваранска-рускіх перасяленнях ў XIV–XVIII стст., Уладзіміра Тапарова і Алега Трубачова аб лінгвістычным аналізе гідронімаў Верхняга Падняпроўя, Валянціна Голубева аб аграрнай рэформе XVI ст. ў Вялікім Княстве Літоўскім, тэксты «Уставы на валокі» 1557 г. і Рыжскай мірнай дамовы 1921 г., а таксама іншыя матэрыялы.

Змест нумара:

ГІСТОРЫЯ І КУЛЬТУРА
Мікола Куліковіч. Беларуская народная песьня ў творсьцве выдатных композытараў
Тамара Габрусь. Карабель над плошчай

ДАКУМЕНТЫ І ЛЮДЗІ
Рыжская дамова 1921 г. (Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей — с другой)
А. Ружанцаў. Беларускія войскі ў Літве (1918–1920). Кароткі вайскова-гістарычны агляд

ДАСЛЕДАВАННІ І МЕРКАВАННІ
Валянцін Грыцкевіч. Дваранска-рускія перасяленні ў XIV–XVIII стст.
Раіса Аўчыннікава. Мова вады
У. Тапароў, А. Трубачоў. Лінгвістычны аналіз гідронімаў Верхняга Падняпроўя

ЛІТАРАТУРНЫЯ ПОМНІКІ
Валянцін Голубеў. Вялікая аграрная рэформа XVI ст.
Устава на валокі гаспадара караля яго міласьці ва ўсім Вялікім Княстве Літоўскім

ФУНДАМЕНТЫ
Юзаф Вольф. Князі на абшарах Вялікага Княства Літоўскага ад канца XIV ст.

Генадзь Сагановіч. Невядомая вайна (1654–1667)