Спадчына. — 1991. — № 3

Спадчына 1991 № 3Часопіс: Спадчына. — 1991. — № 3

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» ўзнік у 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння ён аб'яднаў неабыякавых навукоўцаў, пісьменнікаў, паэтаў, публіцыстаў, якія займаліся папулярызацыяй гістарычнай і культурнай спадчыны Беларусі. Выданне пераважна друкавала пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў айчынных і замежных гісторыкаў і літаратараў. Часопіс «Спадчына» адкрыў сваім чытачам многія забытыя імёны. У № 3 часопіса «Спадчына» за 1991 г. змешчаны публікацыі Аляксандра Лакоткі і Ібрагіма Канапацкага аб беларускіх татарах, проза Язэпа Лёсіка, фрагменты даследавання Аляксандра Цьвікевіча «Западно-руссизм», дакументы БСГ часоў рэвалюцыі 1905 г., новыя дакументы пра Васіля Цяпінскага, урыўкі з «Летапіса вялікіх князёў літоўскіх» і іншыя матэрыялы.

Змест нумара:

НАРОД, ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА
Справа гонару нацыі. Інтэрв’ю з Н.М. Мазай
Армэн Сардараў. «Вечныя дарогі»
Васіль Цяпінскі. Новыя дакументы
ВЯРТАЕЦЦА ДА ЧЫТАЧА
Аляксандр Цьвікевіч. «Западно-руссизм»
Дакументы Беларускае Сацыялістычнае Грамады часоў рэвалюцыі 1905 г.
ПРОЗА
Язэп Лёсік. «Апавяданне без назвы»
ДАСЛЕДАВАННІ, МЕРКАВАННІ, ГІПОТЭЗЫ
Аляксандр Лакотка. Стала ім роднай зямля беларуская…
Ібрагім Канапацкі. Беларускія татары: мінуўшчына і сучаснасць
СІЛУЭТЫ ПРОДКАЎ
«Летапіс вялікіх князёў літоўскіх»
ПОМНІКІ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ
Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста. Пераклад Анатоля Клышкі
ЛІТАРАТУРНЫЯ ПОМНІКІ

Сарбеўскі — у нашай спадчыне
ДУМКА РЭЦЭНЗЕНТА
Алесь Марціновіч. «Захлынай мяне прага вечнага…»