Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1970. — № 1

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1970 № 1Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1970. — № 1

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ друкаваліся матэрыялы, што мусілі спрыяць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна быў невялікім. У № 1 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1970 г. — першым нумары часопіса — друкуюцца Закон БССР аб ахове помнікаў культуры, артыкулы У.А. Чантурыі аб архітэктурнай спадчыне беларускага дойлідства, Г.В. Штыхава аб полацкіх фрэсках ХІІ ст., В.К. Бандарчыка аб скарбах культуры, А. Пысіна аб В.К. Бялыніцкага-Бірулі ў Бялынічах, а таксама публікацыі шэрагу іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Слова да чытача
Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб ахове помнікаў культуры
Клімаў І.Ф. Слава бацькоў натхняе моладзь
Крэпак Б.А. Ленінскі план манументальнай прапаганды
Церашчатава В.В. Выдадзены ў Беларусі
Бяляўцаў У.І. Яго рукою
Лужанін Максім. Дом І з’езду РСДРП. Верш

ДВАЦЦАЦЬ ПЯЦЬ ГОД ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ
Пятроў К.П. Манумент дружбы
Стральцоў Барыс. Абярнулася ў мужнасць жалоба...

У КРАІНАХ НАРОДНАЙ ДЭМАКРАТЫІ
Глухаў І.А. Ленінскія мясціны ў ГДР

Чантурыя У.А. Гістарычная спадчына беларускага дойлідства і яе асваенне

З СІВОЙ МІНУЎШЧЫНЫ
Штыхаў Г.В. Полацкія фрэскі ХІІ стагоддзя

Бандарчык В.К. Сведкі гісторыі, скарбы культуры
Хацкевіч А.Ф. Ф.Э. Дзяржынскі і Беларусь

СКАРБНІЦА СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ
Нячаева А.З. Ленінградскі Эрмітаж
Прыкладная тэматыка лекцый і дакладаў
Пысін Аляксей. Музей В.К. Бялыніцкага-Бірулі ў Бялынічах
У пярвічных арганізацыях Таварыства

ПОШУК ВЯДУЦЬ СЛЕДАПЫТЫ
Яфімаў У.Д. Магілёўскі раён, вёска Сухары
Булай В.П. Гродзенскі раён, вёска Путрышкі
Дзітлаў А. Мінск, школа № 65

БІБЛІЯГРАФІЯ
Кручок Р.Р. Шляхамі Подзвігу
Чамярыцкі В.А. Неацэнныя багацці

Валасевіч Эдуард. Вавіла і закон. Байка

Рэзюме (на рускай мове)
Рэзюме (на англійскай мове)