Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2015. — Вып. 30

Гістарычна-археалагічны зборнік 2015 Вып. № 30Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2015. — Вып. 30.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск ГАЗа выйшаў у 1927 г. Пасля гэтага яго выданне было спынена на дзесяцігоддзі і было адноўлена толькі ў 1993 г. ГАЗ-30 прысвечаны 95-годдзю з дня нараджэння І.М. Ігнаценкі. У выпуску 30 за 2015 г. друкуюцца артыкулы Міхаіла Касцюка пра імкненне І.М. Ігнаценкі да наватарскіх падыходаў у развіцці гістарычнай навукі, Ігара Готуна пра дамабудаўніцтва ў неўмацаваных прыгарадах Кіева ў X–XIII стст., Андрэя Мяцельскага пра гісторыю Лаўрышаўскага манастыра, Аляксандра Грушы пра распаўсюджванне пісьменнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XIV — першай трэци XV ст., Андрэя Мацука пра мазырскую шляхту ў час бескаралеўя 1733–1735 гг., Сяргея Токця пра валасных старшынь і пісараў ў сістэме мясцовага сялянскага самакіравання беларускіх губерняў у 1863–1914 гг., Вольгі Марфінай пра распрацоўку метадалагічных прынцыпаў і метадычных падыходаў у антрапалогіі, а таксама шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 11,9 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест нумара:

ДА 95-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІЛАРЫЁНА МЯФОДЗЬЕВІЧА ІГНАЦЕНКІ
Касцюк Міхаіл. Імкненне І.М. Ігнаценкі да наватарскіх падыходаў у развіцці гістарычнай навукі
Смольянинов Михаил. Илларион Мефодьевич Игнатенко: основные этапы жизни и деятельности
Барановский Евгений. Ученый с большой буквы
Паўлава Таццяна. Расійскія рэвалюцыі пачатку XX ст. і іх уплыў на працэс стварэння беларускай дзяржавы ў працах І.М. Ігнаценкі
Мазец Валянцін. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. у працах акадэміка І.М. Ігнаценкі
Рудовіч Станіслаў. Усебеларускі з’езд 1917 г. у асвятленні І.М. Ігнаценкі

ГІСТОРЫЯ
Метельский Андрей. Лавришевский монастырь и его основатели: мифы, агиографические предания, историческая реальность, гипотезы
Авдеев Александр. Путь формулы «преставися раб Божий»: от поминальных граффити до эпитафий
Груша Александр. Центры и группы продвижения документальной письменности в Великом Княжестве Литовском в конце XIV — первой трети XV в.
Волкаў Мікалай. Абарончыя рэзідэнцыі як сімвал самарэпрэзентацыі магнатэрыі (на прыкладзе роду Радзівілаў)
Мацук Андрэй. Мазырская шляхта ў час бескаралеўя 1733–1735 гг.
Аніпяркоў Вадзім. Арганізацыя і дзейнасць канфедэрацкіх судоў на землях Вялікага Княства Літоўскага ў 1792–1793 гг.
Ерашэвіч Аляксандр. Арганізацыйна-штатная структура ўстаноў ведамства водных шляхоў зносін у Беларусі (канец XVIII — першая палова XIX ст.)
Новік Наталля. Развіццё воднага транспарту на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII — пачатку XX ст.
Филатова Елена. Политика правительства Российской империи в отношении иудаизма на территории белорусско-литовских губерний (конец XVIII — начало XX в.)
Палкин Алексей. Герой Отечественной войны 1812 года генерал П.М. Капцевич
Токць Сяргей. Валасныя старшыні і пісары ў сістэме мясцовага сялянскага самакіравання беларускіх губерняў у паслярэформенны перыяд (1863–1914 гг.)
Косов Александр. Политика США в отношении Китая в конце ХIХ — начале ХХ в.
Самович Александр. Патриотизм учащейся молодежи Минской губернии в годы Первой мировой войны
Волкава Вольга. Чыгунка на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны
Анисяев Михаил. Структура органов безопасности в Литовско-Белорусской ССР
Бароўская Вольга. Беларускае пытанне ў дзейнасці юрыдычна-прававой камісіі Рыжскай мірнай канферэнцыі (кастрычнік 1920 — сакавік 1921 г.)
Пушкін Ігар. Нацыянальна-дзяржаўная палітыка ў БССР (1920–1930-я гг.)
Даніловіч Вячаслаў. Моладзь у прафсаюзным руху Савецкай Беларусі (1921–1939 гг.)
Ходзін Сяргей. Дэмаграфічныя змены ў сельскіх населеных пунктах БССР (1921–1939 гг.)
Воронкова Ирина. Становление и развитие советско-монгольского военного сотрудничества: белорусский аспект (1921–1937 гг.)
Дубовік Алена. Удзел прафсаюзаў БССР у рэгуляванні рынку працы: барацьба з беспрацоўем у перыяд нэпа
Вялікі Анатоль. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР: міжнародна-прававы аспект (1939–1945 гг.)
Барабаш Наталья. Организованный набор рабочих и общественные призывы в БССР (1946–1965 гг.)
Смяховіч Мікалай. Машынна-трактарныя станцыі ў СССР і БССР (1944–1958 гг.)
Несцяровіч Мікалай. Беларуская эканоміка ў пачатку рыначнага рэфармавання (1990–1991 гг.)
Глеб Марына. Беларусь – Вялікабрытанія: асноўныя кірункі супрацоўніцтва (канец XX — пачатак ХХI ст.)

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦАЗНАЎСТВА І МЕТАДЫ ГІСТАРЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ
Рыбчонак Сяргей. Крыніцы па генеалогіі шляхты Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай: праблемы класіфікацыі і інтэрпрэтацыі
Груцо Игорь. Вещественные источники изучения событий военной кампании 1812 г.
Сакольчык Алена. Гістарыяграфія рэвалюцыйных падзей 1905–1907 гг.
Цымбал Аляксандр. Дакументы Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск» як крыніца па вывучэнні эканамічнай палітыкі германскіх акупацыйных улад і працоўнай штодзённасці ў Беларусі ў 1941–1944 гг.
Солодилова Анастасия. Когнитивные формы представления исторического знания: аспекты статики и динамики

АРХЕАЛОГІЯ
Аль-Талаби Джома Хариз Муеши. Основные этапы развития поселений и архитектуры Северной Месопотамии в неолитический период (около 8300–5000 гг. до нашей эры)
Юрэцкі Станіслаў. Тэхналогія керамікі ляснога неаліту Беларускага Панямоння: магчымасці пазнанскай даследчай схемы
Кулаков Владимир. Резная кость могильника Малый Кауп
Готун Игорь. Домостроительство в неукрепленных пригородах Киева X–XIII вв.
Коваленко Владимир. Археология в творческом наследии Тараса Шевченко
Курловіч-Бяляўская Паліна. Шкляныя вырабы XVI–XIX стст. з тэрыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі: пытанні гістарыяграфіі

АНТРАПАЛОГІЯ
Марфина Ольга. Разработка методологических принципов и методических подходов в антропологии

ГІСТАРЫЧНЫЯ БАЗЫ ДАНЫХ
Кандыбович Сергей, Солопова Оксана, Богомазова Ольга, Соколов Артем. Белорусские национальные общественные объединения в мире: база данных